Четвърт век отбелязва Българската асоциация на частните училища

Частното образование в България създава нови практики и модели, но са необходими законодателни промени.

На 28-и октомври Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) отбелязва тържествено своята 25-а годишнина под мотото „Пътуваме заедно в бъдещето“. По този повод асоциацията организира юбилейна среща за членове, съмишленици и партньори, а домакин бе Международното висше бизнес училище в столицата.


По време на юбилейната среща асоциацията представи нейната история и постижения, сподели опит и постави за обсъждане темата за бъдещето на частното образование. Председателят на организацията Мария Каменова очерта три основни приоритета пред частното образование. Включването му в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), където частните образователни институции не са припознати в сектора на образованието за създаване на центрове и разширяване на техническата база. Не са припознати и в програмите за микро-, малки и средни предприятия, като бизнес.

Частните детски градини и частните училища по изискване на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) са образователни институции и спазват всички държавни образователни стандарти, но от друга страна са регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, необходима е законодателна промяна. Постигане на равнопоставеност между деца, ученици, родители и учители от чатсните образователни институции и държавните и общинските.
„25 години в човешкия живот не са толкова много, но 25 години за една асоциация в частното образование е дълъг път, който ние извървяхме успешно.

През годините със своята активност и с голямата кауза за развитието на частното образование Българската асоциация на частните училища създаде практики и модели, дотогава непознати в образователната система. Началото беше една общност на създателите – хора, които носят специална енергия, устрем, но и визионерство – нещо изключително характерно за частното образование.“, посочва Мария Каменова.

Четвърт век отбелязва Българската асоциация на частните училища

На събитието присъстваха Йорданка Фандъкова, кмет на София, която сподели, че частното образование е важна част от столичното образование и всички каузи и програми в общината са отворени за него.

Събитието уважиха бившите образователни министри акад. Николай Денков (2021 – 2022 г.), Красимир Вълчев (2017 – 2021 г.) и проф. Сергей Игнатов (2009 – 2013 г.), Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, представители на Министерството на образованието и науката, академичната общност, синдикатите и частния бизнес.


Красимир Вълчев призна БАЧУ като пълноценен социален партньор, който е помогнал за формирането, надграждането и реализацията на редица важни политики в образованието. В лицето на организацията, бившият образователен министър припознава иноваторската визия и създаване на нови модели в образователната система.

Четвърт век отбелязва Българската асоциация на частните училища

БАЧУ обединява частните училища, за да подпомага тяхното успешно развитие и да отстоява правата им пред законодателната, държавната и общинската власт. Асоциацията е носител на престиж, висока общностна култура, взаимопомощ и прогресивни методики и практики в българското образование. Тя е значим фактор в изграждането и актуализирането на националните политики и стратегии за развитието на образованието, разпознат и уважаван от държавните институции, политически и обществени организации заради принципната си позиция и ценностите си, които гарантират качество, свобода и надеждност.

Вижте още: