Pontica Solutions получи сертификат за клас А инвеститор за дейността си в Бургас

Българската компания Pontica Solutions получи сертификат клас А за новия си инвестиционен проект „Диверсификация на дейността на Понтика Солюшънс АД“. С проекта компанията продължава да инвестира в развитието на Бургас и региона, като предвижда да удвои екипа си в града. Сертификатът беше връчен на Евгени Борисов, съосновател и изпълнителен директор на компанията по време на официалната церемония от г-н Христо Етрополски, заместник изпълнителен директор на БАИ. Сертификат клас А се издава от министъра на икономиката като инструмент за насърчаване на приоритетни инвестиционни проекти.


През май 2022 Pontica Solutions разшири присъствието си в България с откриването на четвъртия си офис в страната, този път в Бургас. В резултат, компанията успя да постигне изключително успешно стратегическо развитие, както на локално, така и на национално ниво. В последвалите 7 месеца, Pontica Solutions изгради екип от над 50 експерти в Бургас, които към момента работят по проекти за някои от основните клиенти на компанията, лидери във високотехнологичната индустрия и логистиката.

Реализацията на сертифицирания проект ще позволи на Pontica да продължи своя растеж и експанзия и през 2023 г., като същевременно генерира нови възможности за кариера за таланти и професионалисти в морския град. Досега компанията е инвестирала повече от 11 000 часа в обучение и развитие на уменията на кадрите си и планира продължаването на програмата си за обучение и развитие на бъдещите си членове тази година.

Pontica Solutions получи сертификат за клас А инвеститор за дейността си в Бургас

Настоящият проект е създаден и разработен в съответствие с ключовата политика за корпоративна социална отговорност на Pontica Solutions - #WeSupportTheYoung. С тези инициативи компанията си поставя за цел да допринася към общността, като дава възможности на младите хора в страната да се развиват, подобрява икономическата екосистема чрез преквалификация и обучение на млади кадри и насърчава здравословна работна среда. Доброто партньорство с общината в Бургас позволява планираните от компанията цели да бъдат осъществявани, като едновременно с това Pontica Solutions помага за задържането на младите хора в града и допринася за развитието на местната икономика.

Вижте още: