SoftServe е носител на ISO 14001 сертификат по международният стандарт за системи за управление на околната среда

SoftServe получи екологичен сертификат ISO 14001:2015, който потвърждава, че компанията спазва международните стандарти в областта на управлението на практики за опазване на околната среда. Това признание е важно както за укрепването на устойчив бизнес, който се грижи за въздействието си върху околната среда, така и за работата с международни клиенти, които също са ангажирани и се борят с изменението на климата.

През 2022 г. SoftServe обяви своята екологична стратегия и внедри система за управление на околната среда. Нейната цел е да се превърне в въглеродно неутрален бизнес до 2032 г., да постигне нетни нулеви отпадъци, да проектира устойчиви офиси и да разработи ИТ решения, които помагат в борбата с екологичните предизвикателства.

SoftServe в България е неразделна част от общия стремеж на SoftServe в глобално да работи за неутрализиране на вредните емисии и опазване на околната среда. Служители на компанията в България засадиха 175 дръвчета във високите части на Витоша съвместно с Фондация ЕкоОбщност и Държавно горско стопанство София. Компанията е ангажирана с грижа за своята гора в продължение на поне 5 години, докато площта е трайно и устойчиво залесена.

На практика компанията вече успя да намали въглеродните емисии от обхват 1 (директни емисии, причинени от дейностите на компанията) и обхват 2 (непреки емисии от електричество, топлина и др.) с 18,3% и потреблението на енергия с 40% в сравнение с 2020 г. Освен това шест офиса на SoftServe вече са получили сертификати LEED и BREEAM.

За да потвърди съответствието на своите екологични подходи с международните стандарти и да ги подобри, SoftServe завърши външен одит от Bureau Veritas Ukraine, един от водещите одитори в световен мащаб, и получи сертификат по ISO 14001:2015.

ISO 14001 е международен стандарт, който определя изискванията за контрол и мониторинг на въздействието върху околната среда. Той също така предоставя препоръки как да се подобри управлението на околната среда, т.е. процеси и практики, които помагат за намаляване на въздействието върху околната среда.

„Въвеждането на системата за управление на въздействието на компанията върху околната среда помогна на SoftServe глобално да структурира и консолидира усилията, насочени към опазване на околната среда и развиване на устойчив бизнес. ISO 14001 идва в потвърждение на ангажимента ни за постигането на тази цел“, коментира Андон Симеонов, управител на SoftServe България.

SoftServe се присъединява към глобалните усилия за борба с изменението на климата и се стреми да бъде пример за други отговорни бизнеси. Като официален участник в Глобалния договор на ООН, компанията се придържа към Целите за устойчиво развитие, включително действия за климата. Също през 2022 г. компанията публикува първия си публичен доклад за изменението на климата и получи висока оценка (C) според инвестиционния рейтинг на CDP, който оценява дейността на компаниите в областта на управлението на корпоративния климат.

Вижте още: