Първи годишен Доклад за околната среда, социалните дейности и управлението на Acronis
Acronis обяви резултатите от първия си годишен Доклад за околната среда, социалните дейности и управлението (ESG). Този доклад определя стандарта, с който Acronis се гордее в своите неспирни усилия да помага на нашата планета чрез своите инициативи за разнообразието, околната среда и обществото.

Докладът набелязва различни инициативи, започнати от Acronis, в нашите неуморни усилия да подобрим социалния, екологичния и управленския климат в глобален мащаб и да направим света колкото може по-добър. Тези инициативи включват:


∙ Подкрепа за слабо обгрижваните и пренебрегвани общности, което Acronis продължава да прави с проекта си за строеж на училища под шапката на фондацията Acronis Cyber Foundation, планирайки да завърши още 20 проекта през 2022;

∙ Намаляване на цялостните вредни емисии и въглеродния отпечатък, присъединявайки се към Sustainable Singapore Blueprint (SSB) с фокус върху намаляване на отпадъците в страната с над 70% до 2030;

∙ Въвеждане на стриктни мерки за здраве и безопасност за всички служители — особено важни сега, когато светът се възстановява от пандемията – чрез внедряване на ограничения за разпространението на COVID-19 и следване на експертните здравни препоръки;

∙ Привличане на повече жени в индустрия, доминирана от мъже, чрез различни мерки предоставяне на повече права на жените, като например четирите панела “Жените в технологиите”, които бяха влиятелни ключови послания в рамките на  Acronis #CyberFit Summit World Tour 2021/2022.

Също така докладът прави задълбочен преглед на някои от предстоящите ни инициативи и цели, с които навлизаме в 2022 година. Тези цели отразяват стремежа на Acronis да постигне възможно най-висока енергийна ефективност и отговорно отношение към ресурсите в настоящия момент, в момент, в който навлизаме в критични години, когато здравето на Земята е по-важно от всякога.


Можете да прочетете целия ESG доклад тук.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...