С ръст от 25 % Немечек България постигна най-успешната година в историята си

В навечерието на своята 25-годишнина компанията открива офис в Стара Загора.

Първата платформа за „дигитални двойници“ на сгради е сред иновативните проекти, по които екипът ще работи през 2024 г.

С 25 % ръст на приходите една от първите самостоятелни софтуерни компании у нас – Немечек България, изпраща най-успешната година в историята си. Резултатите са постигнати в условия на очаквана икономическа рецесия и нестабилна обстановка в ИТ сектора. Ключов фактор за поредна година на сериозен растеж е бизнес моделът, който стъпва на устойчиви, дългосрочни партньорства със световни лидери като Ricoh, DocuWare и стратегически проекти от Nemetschek Group, сред които Vectorworks и Bluebeam.

„Благодарение на силния ни екип и нашата по-различна бизнес визия отчитаме поредна година на убедителен растеж във времена, в които ИТ секторът и икономиката като цяло са изправени пред сериозни предизвикателства. Отново доказахме, че нашият модел на внимателно обмислено развитие и дългогодишно надграждане, и задълбочаване на партньорствата ни с доказани международни компании, работи.”, обяснява Георги Брашнаров, основател на Немечек България.

През 2023 г. компанията доказва отново ролята си на технологичен пионер на глобално ниво, като екипът на Немечек България стои зад разработването на първата хоризонтална и отворена Digital Twin платформа за създаване на „дигитални двойници“ на сгради. dTwin дава възможност за ефективно управление на строителни съоръжения на всяка стъпка от дизайна до операциите по поддръжка, с което допринася сериозно за оптимизиране на разходите. Развитието на проекта ще бъде сред приоритетите на компанията и през 2024 г.

„Нашата философия е да работим като организация, доставяща висококачествени услуги, а не само работна ръка, да бъдем консултант и бизнес партньор, който носи висока добавена стойност, а не просто изпълнител по остарелите модели на аутсорсинга. Ние формираме и развиваме екипи, които влизат в близка интеракция с партньорите ни и работят пълноправно с тях с дългосрочен и комплексен ангажимент. Влагаме и сериозни усилия да увеличаваме постоянно компетенциите на професионалистите си, да повишаваме ефективността и оптимизираме процесите, следим неизменно пулса на новите технологии. И в навечерието на нашата 25-годишнина все по-уверено можем да кажем, че за нас това е работещият модел.”, разказва Георги Брашнаров.

Успешното развитие на Немечек България през 2023 г. логично е подкрепено с разрастване на екипа. За периода новонаетите професионалисти са близо 90, като около една трета от тях са със сериозен опит. Това надхвърля първоначалните планове на компанията и се комбинира с още една положителна тенденция – изключително високо ниво на задържане на кадрите от над 90%, показател по който Немечек България е сред лидерите на пазара на труда в ИТ сектора у нас.

С ръст от 25 % Немечек България постигна най-успешната година в историята си

В рамките на годината в компанията са проведени 70 обучения, като половината от служителите са преминали през едно или повече от тях. Инициативите са в четири основни направления – Техническа квалификация, Личностно развитие, Лидерски и менторски програми и коучинг и т. нар. ShareBox – стратегическа вътрешна платформа за споделяне на знания, в която са участвали над 130 служители. Продължават Junior програмите за обучение на професионалисти без опит, студенти и ученици, като през 2023 г. Немечек България реализира за първи път и RISE Boothcamp – „тренировъчен лагер“ за „ИТ новобранци“, за който кандидатстват над 400 човека. Компанията стои и зад серия от отворени събития

DevBites за обмяна на опит между експерти и дискутиране на горещи технологични теми в ИТ общността у нас.

През 2024 г. основните посоки на стратегическо развитие са в областта на Cloud технологиите и DevOps експертиза, както и пилотни програми за интегриране на AI и Machine learning в работата по конкретни проекти за ключови клиенти. За целта компанията планира да наеме и обучи AI/Machine learning специалисти, за да отговори максимално адекватно на бъдещите приоритети на бизнес партньорите си, за които AI ще бъде стратегически важен през следващите години.

В съответствие с визията си за стабилно развитие през 2024 г. компанията ще продължи да търси и избира внимателно нови възможности за разширение на географски принцип по отношение на екипа. Немечек България отчита като успешна крачка откриването на третия си офис в Пловдив през 2023 г., като екипът там расте и вече има специалисти, които работят интегрирано по различни проекти с колегите си от София и Варна. През новата година предстои и откриването на офис пространство и сформиране на екип в Стара Загора, както и иницииране на обучителни проекти и програми в града. Следващата приоритетна дестинация за компанията е Бургас, където ИТ общността се развива много динамично.

„Опитът ни с Пловдив се доказа като положителен и работещ и сме готови да развиваме този модел на интегрирана работа на екипите ни с участници от различни офиси и с възможност за мобилност в различни градове. След 25 години системно трупане на опит и задълбочени наблюдения върху ИТ средата в България и региона не е изключено да идентифицираме и възможности за придобиване на по-малки ИТ фирми с работещи екипи и потенциал. Както винаги обаче, разширяването ни ще е добре обмислено и планирано с идеята да стъпим на нови места, където сме готови да останем и да растем заедно с хората.“, категоричен е Георги Брашнаров.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...