Обемът на наетите офис площи в София през 2021 г. нараства с 43% на годишна база. Общо 153 991 кв. м са усвоените пространства за периода на фона на 107 382 кв. м в пандемичната 2020 г. Въпреки позитивния тренд, нивата са все още далеч от 2019 г., когато наети в ...

Международната компания за логистика и транспорт карго-партнер добавя нов склад за 25,000 палета към сградата на централата в близост до летище ...

Очаква се Меморандума за сътрудничество  да увеличи стимулирането и подкрепата  на бизнеса  в Република България и Република ...