Фасилити мениджмънт: Реализация в БългарияНовостите в поддръжката и управлението на сгради в България и региона на едно място

На 22-ри октомври 2015г. започва 10-тата юбилейна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“ – двудневно събитие, което ще се проведе на 22 и 23 октомври, в столичния бизнес център „Интерпред“. Организатори на събитието са Фасилити Мениджмънт Консултинг, сп. Фасилитис (publics.bg), и Българска фасилити мениджмънт асоциация.

Фасилити мениджмънтът (ФМ) е управление на процесите вътре в самата компания по начин, който улеснява основната ѝ дейност. В България тези услуги се развиват с всяка следваща година. Все повече инвеститори в недвижими имоти и големи компании избират професионалното управление на сградите с цел оптимизация на разходите и подобряване на предоставяните услуги, както и подобряване на работната среда. Това е положителна тенденция, която се очаква да се запази и занапред.

Част от акцентите в програмата на „Фасилити мениджмънт: Реализация в България 2015”:

• Развитие на пазара на ФМ и недвижими имоти в Централна и Източна Европа
• Корпоративни стратегии за управление на недвижими имоти
• Добавената стойност на фасилити мениджмънта
• ФМ в помощ на строители / инвеститори / архитекти
• Етажна собственост

Презентации ще изнесат доказани специалисти от България - Горан Миланов, председател на УС на БГФМА и зам. председател на УС на Европейската ФМ асоциация, Десислава Фераджиева, управител на ХомКеър БГ, Никола Игнатов, CMP пропърти мениджър Тишман Интернешънъл (София Еърпорт Център), и др. Активно участие в конференцията ще вземат и представители на национални и регионални браншови асоциации като Българска фасилити мениджмънт асоциация, Национално сдружение недвижими имоти и Европейска фасилити мениджмънт асоциация.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...