Откритите представяния ще се проведат на 27 и 28 юни 2020 /събота и неделя/ дистанционно и ще се излъчват на живо на Facebook страницата на PR Приз

Общо 23 организации представят проектите си в 20то издание на конкурса PR Приз “Промените са ни в природата”, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), което тази година се провежда изцяло онлайн.
Кандидатстващите проекти ще бъдат оценявани по предварително предоставените материали и на публична защита дистанционно. Откритите представяния ще се проведат на 27 и 28 юни от 9:00 до 18:00 часа, и ще бъдат излъчвани на живо на Facebook страницата на PR Приз. Този етап на конкурса традиционно е открит, като тази година става още по-достъпен и лесен за проследяване от желаещите. Графикът на представянията може да бъде видян на страницата на БДВО.

Най-оспорваната категорията отново е „Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност”, което не е изненада в настоящата пандемична ситуация, когато солидарността и грижата за обществото са във фокуса на комуникационните специалисти. Веднага след нея по брой заявки се нарежда категорията „Специални събития“. Прави впечатление повишеният брой на проектите в категориите, свързани с комуникация със служителите – вътрешни комуникации и работодателска марка.

„Големият брой заявки за конкурса в тази необичайна година показва, че решението да проведем PR Приз 2020 в настоящата ситуация е било напълно правилно. Тази двайсетгодишна традиция беше продължена въпреки предизвикателствата, през които преминаваме. Посланието  „Промените са ни в природата“ е не само към общността, а и към нашите партньори, компании и клиенти”, коментира Илияна Захариева, председател на БДВО и член на журито. „PR Приз не само отличава най-добрите в сферата на комуникациите, това е събитието, в което заедно определяме следващото професионално ниво за индустрията ни. И всяка година изборът кой да бъде отличен е все по-труден заради иновациите, новите подходи и високата ефективност на представяните проекти, повечето от които имат и своя обществен отпечатък. А днес повече от всякога този обществен ангажимент вълнува всички ни.“, допълва Захариева.

През тази година председател на журито на PR Приз отново е Асен Асенов - председател на  Обществения съвет на организацията и бивш председател на БДВО.

В журито на PR Приз 2020 влизат още: Елица Николова, гл. редактор, сп. “Мениджър”; Евелина Славкова, социолог и член на Обществения съвет към БДВО; Мария Георгиева, гл. редактор “ELLE” България; Доника Ризова, журналист; Мария Гергова-Бенгтссон, председател на БАПРА; д-р Марина Стефанова, председател на Българска асоциация на КСО специалистите; Радослав Неделчев, председател на УС на IAB; София Пенева, зам.-председател на УС на БАКА;  доц. д-р Стефан Серезлиев, зам.-председател БААК; д-р Яна Събева, преподавател, СУ „Св. Климент Охридски”.

Вижте още: