Европа на кръстопът е тема на инициативата The Free Market Road Show 2019

Американският университет в България (АУБ) е част от най-големия поход на свободата в целия свят – инициативата The Free Market Road Show 2019. Страните-участници са от Северна Европа до Средиземноморието и от Атлантическия океан до Кавказ, а предвидените събития са в над 30 града през април и май. Вече три десетилетия след падането на Берлинската стена, налагаща разделителна линия между свободна и тоталитарна Европа, паневропейската инициатива акцентира върху темата „Европа на кръстопът“. 

Събитието в АУБ в Благоевград ще бъде открито с поздравителен адрес от доц. Емилия Занкина, заместник-ректор и преподавател в университета. В първия панел ще бъде дискутирана темата „Каква е същинската роля на правителството?“. Модератор е Даниел Шварц от АУБ, а като лектори са поканени Глориа Алварез от радио „Либертополис“, Крег Бидъл, редактор в The Objective Standard, Джон Чисхолм от John Chisholm Ventures,  Диего Лучи от АУБ. Във втория панел модератор е Момчил Карпузанов от АУБ по темата „Континент на свободата ли е Европа?“ Лектори са Магдалена Берначиак и Жан Кромбоа от АУБ, Федерико Фернандес от Австрийския икономически център и изследователят Нима Санандажи. 

Обиколката The Free Market Road Show се провежда за дванайсети път. Участниците са както студенти, така и преподаватели, лидери на мнение, политици, дипломати и представители на бизнеса. Темите са обвързани със значими и актуални обществени въпроси, провокирайки размисли по фундаментални теми касаещи свободата на индивида, ролята на държавата и/или състоянието на либералната демокрация. 

Президентът на Американския университет д-р Стивън Съливан вярва, че „участието на представители от висшето училище в дискусиите и въобще домакинството на подобно събитие от страна на АУБ е важно за стимулиране на критичното мислене на младежите по теми от особена значимост не само за европейците, но и за хората по света.“ Той изрази удовлетворение, че благодарение на АУБ, Благоевград е част от градовете в The Free Market Road Show 2019, тъй като в нея са представени предимно столици. 

Събитието ще се проведе на 3 април от 11 ч. в аудитория „Андрей Делчев“ в Академичния център „Балкански“ на Американския университет в България. 

Вижте още: