Aмериканският университет с водещи места в рейтинга на Българските висши училищаУниверситетът е лидер в четири от пет направления при индикаторите за най-ниска безработица и най-високи средни заплати на завършилите

Въпреки предизвикателствата на времето Американският университет в България (АУБ) отново е водещ университет в класацията на образователното министерство. АУБ запазва челни позиции в петте от направленията, които оценява Рейтинговата система на висшите училища в България. За 2020 г. висшето училище е лидер в специалност „Администрация и управление“ и дели първото място по „Обществени комуникации и информационни науки“. АУБ заема второто място при „Политически науки“, „Икономика“ и „Информатика и компютърни науки“*.

Рейтингът показва още, че АУБ е водещ и по отношение на показателите „Безработица“ и „Най-високите средни заплати в страната“ сред завършилите в следните четири специалности: „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“.

„За нас е изключително важно, че успяваме да задържим позициите си на водещ университет в България в днешните турбулентни врмена“, сподели в.и.д президентът на АУБ Дейвид Еванс. „Заслугата, разбира се, е на цялата общност на Американския университет: на нашите преподаватели, на нашите талантливи студенти и на служителите ни, които заедно се справят с предизвикателствата, които ни поднесе 2020 година.
Специални благодарности и на нашите възпитаници, които както винаги безрезервно ни подкрепят“.

В специалностите „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“ унивреситетът заема първото място и в категория „Престиж“. Американският университет остава безапелационен лидер при всичките пет дисциплини по отношение на социално-битовите и административните услуги.

Aмериканският университет с водещи места в рейтинга на Българските висши училища

Българската рейтингова система на университетите има за цел да подпомогне потребителите на образователни услуги в избора им на университет. Тази година тя оцени 52 университета в България, които предлагат образование в различни специалности, групирани в професионални направления. Системата сравнява академичните дисциплини във висши учебни заведения, които имат акредитация в България, и определя рейтинга на академичните програми въз основа на повече от 100 показателя, включително преподаване и обучение, университетска среда, социално-битови и административни услуги, научни изследвания, престиж, кариерно развитие, реализация на пазара на труда и регионална ангажираност.

* В текста като направления са използвани названията на специалностите в АУБ. Съответствието между тях и наименованието, използвано в рейтинговата система, вижте тук:

1. Бизнес администрация = Администрация и управление

2. Журналистика и масови комуникации = Обществени комуникации и информационни науки

3. Икономика = Икономика

4. АУБ предлага две специалности, които спадат към съответното направление. Специалностите са „Компютърни науки“ и „Информационни системи“ = Информатика и компютърни науки

5. АУБ предлага две специалности, които спадат към съответното направление. Специалностите са „Политически науки и международни отношения“ и „Европеистика“ = Политически науки

Aмериканският университет с водещи места в рейтинга на Българските висши училища

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...