Държавна агенция „Архиви“ ще дигитализира националния архив.Държавна агенция „Архиви“ ще дигитализира националния архив.
Чрез програмата Смарт класна стая ще бъде създаденото дигитално съдържание, което ще се използва като допълнителен ресурс в обучението по история, литература и изкуства в училище.

Специализирана техника ще се използва за дигитализация на ценни документи и архиви от държавната агенция.

Част от дигитализираните архивни документи ще бъдат предоставени за създаване на дигитално съдържание, което да се използва в обучението по история, литература и изкуства в училище.

Съдържанието ще бъде достъпно чрез онлайн платформата - Smartclassroom.bg, която ще започне да функционира ефективно в края на месец октомври.

SmartClassroom е уеб базирана платформа за интерактивно и колаборативно обучение, предназначена за учители и ученици от цялата страна, която може да се използва както за работа в клас, така и за самостоятелна работа вкъщи.

Учебното съдържание, качено на тази платформа, което ще бъде споделяно, ще е внимателно подбрано и предварително одобрено от експерти в областта на образованието.

Проекта е партньорство между Samsung България и Държавна агенция „Архиви“.

Вижте още: