Официален гост на форума бе г-н Ивайло Калфин, Заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика.

Акцент в изказването на г-н Калфин бе поставен върху промененото отношение, което бизнесът в България вече има по отношение на инвестициите в опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

Според Вицепремиер Калфин, все повече компании у нас насочват средства към осигуряването на подходящи условия на труд и опазване на живота и здравето на служителите, като същевременно спазват най-високите стандарти в областта.

Втора годишна конференция „Околна среда, Здравословни и безопасни условия на труд 2015“ протече в три сесии и насочи внимание към някои от основополагащите теми в съвременната икономическа и бизнес среда.

Първият панел на форума се концентрира върху околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

Вторият панел на форума бе посветен на екологията и осигуряването на устойчива работна среда.

Финалната сесия на конференцията бе посветена на интелигентното работно място.

Форумът бе организиран от индустриален клъстер Средногорие и се реализира с генералното партньорство на „Аурубис България“ АД, както и в партньорство с „Елаците-Мед“ АД.

*b2b Media е медиен партньор на събитието

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...