През февруари 2020 г., търговската верига дари 13 251 лв., с които бяха закупени помощни технически средства

За шеста поредна година BILLA продължава да си сътрудничи активно със Съюза на слепите в България. Като част от съвместна кампания, през 2020 г. търговската верига дари 13 251 лв., с които успешно бяха закупени помощни технически средства, като „говорещи“ апарати за измерване на кръвно налягане, четящи устройства и др, за 135 незрящи хора в страната. Сумата е събрана с активното участие на пазаруващите в обектите на веригата – 1 стотинка от продажбата на всеки продукт с марка BILLA бе отделена в подкрепа на организацията.

„Приобщаването на хората със зрителни увреждания и промяната на обществените нагласи към тях е значима кауза, с която се стремим да ангажираме и гражданите. Съюзът на слепите в България е наш доверен партньор и вярваме, че партньорството ни би било предпоставка за по-голяма положителна промяна. Мотивирани сме да продължим досегашното сътрудничество и в бъдеще“, сподели Норберт Мисбрандт, управител на BILLA България.

„BILLA България е сред компаниите у нас, които утвърждават социална отговорност и подкрепят ценностите на редица неправителствени организации чрез последователни действия. От името на ръководството и всички членове на екипа, искам да благодаря за позитивната промяна, за която съдействат, която ще позволи на повече хора със зрителни увреждания да се радват на пълноценен начин на живот“, коментира Васил Долапчиев, Председател на Съюза на слепите в България.

BILLA България е и първата търговска верига у нас, въвела корпоративна политика за асистирано пазаруване за хора с увредено зрение, реализиран съвместно със Съюза на слепите. Служителите във всички нейни магазини преминават през специално обучение за запознаване с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи клиенти. В допълнение, през 2017 г. компанията въведе иновативната технология, която позволява съдържанието на всички седмични и месечни брошури и каталози, поместени на сайта www.billa.bg, да се възпроизвеждат и като звук. Периодично търговската верига предоставя хранителни продукти с цел подпомагане на социално слабите членове на организацията.

Вижте още: