Взимай Кредити РазумноНа 1 октомври, 2015г. стартира  национална кампания „Взимай Кредити Разумно“.

Тя се случва по инициатива на международнaта организация Microfinance Centre – обединяваща 104 институции в Европа и Азия, а партньори от българска страна са SIS CREDIT.

Кампанията ще продължи до края на месеца, а целта й е да повиши информираността и компетентността на крайния потребител относно взимането на кредити и алармира относно опасностите от свръхзадлъжнялостта.

Друг стремеж на инициативата е да подобри прозрачността на сектора и да подпомогне трайното намаляване на все по-разпространените нелоялни практики в страната.

Най-ключовите проблеми на кредитния сектор са липсата на добра финансова култура на гражданите, както и недостатъчно прозрачните условия и липсата на анализ на кредитоспособността на клиента. Тези предпоставки, заедно с липсата на утвърдени стандарти в небанковия сектор и реално работеща законова рамка, са основните причинители на проблема със свръхзадлъжнялостта в България.

На медийната дискусия днес бяха изнесени статистически данни, че България се намира на челни позиции в просрочията по кредитите на домакинствата спрямо броя население. Със същият процент – 27.4%, е Кипър, а Румъния е веднага след нас с 27%. Единствено Гърция е пред всички останали с 33.9%.

Обществената инициативата „Взимай Кредити Разумно“ цели да иниицира публична дискусия по темата, с която да се привлече подкрепата на широката общественост и по този начин да спомогне за дългосрочното решаване на проблемите при отпускането на небанкови кредити у нас.

Вижте още: