На 13 октомври 2017 г. в Интер Експо Център, гр. София се проведе традиционната годишна HR конференция на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ). Темата беше “ТУК и СЕГА: HR практиките, които работят”.

Програмата на конференцията съчета различни формати—презентации, дискусии, нетуър- кинг сесии, в които представи работещи, успешни проекти/инициативи/програми в сферата на управлението на човешките ресурси. Реален, автентичен опит споделиха HR директори на компании от различни сектори, а заедно с тях сред презентаторите бяха и изпълнителни директори, директор Производство, които демонстрираха засилен интерес и ангажираност към HR темите.

Свои проекти по темата “Корпоративна култура и промяна” споделиха Аурубис, Сенсата Технолоджис България и Rimac Automobili. Чухме успешния опит на СКФ Берингс България по темата лидерство. Представители на Теленор, УниКредит Булбанк и Майкрософт разка- заха за своите вътрешни акселератори и инкубатори на иновативни идеи. Как изграждане- то на работодателска марка може да бъде подпомогнато от една игра, успяла да ангажира огромна част от служителите в компанията, научихме от опита на Плейтех България. Здра- вословният начин на живот на служителите и как да ги ангажираме в отговорно към здраве- то поведение, беше фокусът на разказа на Либхер Хаусгерете Марица. Ангажирането на служителите пък бе в центъра на практиката, споделена от хотели RIU. Опит в Job Grading процесите споделиха Софарма Трейдинг.

Конференцията имаше и своите мотивационни лектори в лицето на Вероника Денева—HR професионалист и писател, и Неделя Щонова, специалист невролог и водещ на предаване- то “Духът на здравето”.

Събитието събра около 400 HR директори, експерти и консултанти, собственици и управите- ли на малки и средни предприятия, други мениджъри. Снимки са налични на Фейсбук стра- ницата на БАУХ. 

Вижте още: