“Булгартрансгаз” ЕАД дарява материали и инструменти за близо 15 хил. лв. за почистване и възстановяване на общините Варна и Добрич. Днес, 26 юни 2014 г., по заявена необходимост от страна на Българския червен кръст, Дружеството изпрати на засегнатите от наводненията райони лопати, метли, маркучи, строителни колички, кофи, чували за отпадъци, работни ръкавици, маски за лице и други стоки, които и в този момент продължават да са необходими за почистване и отводняване на пострадалите обекти.

Тежкотоварният автомобил ще достави дарението в Добрич и Варна утре, 27 юни 2014 г., съгласно нуждите на всяка от двете общини, координирано със звената на Българския червен кръст.

Едновременно с това, от 25 юни 2014 г., 43 служители на “Булгартрансгаз” ЕАД от два от експлоатационните райони - Североизточен район „Вълчи дол“ и Югоизточен район „Стара Загора“, оборудвани с техника на Дружеството, се включиха активно в акцията за възстановяване на щетите от наводненията в Добрич. Тяхната работа се очаква да продължи в зависимост от нуждите от доброволчески ресурс в града.

“Булгартрансгаз” ЕАД е съпричастен към проблемите в засегнатите райони в страната и ще продължи да съдейства за своевременното им възстановяване.

Вижте още: