Денят на Земята 2021: Lenovo отбелязва напредъка си в областта на екологичната устойчивостТази година Lenovo празнува Деня на Земята като отбелязва напредъка си в осигуряването на екологична устойчивост и постигане на целите, които брандът си е поставил за бъдещето.

Вижте видео по темата тук: https://youtu.be/QzENKwc2K7s

През периода 2010-2020г. Lenovo не само изпълнява, но и надвишава целите си за намаляване на парниковите газови емисии. А през тази година се присъединява и към инициативата Science Based Targets и си поставя амбициозните цели за следващото десетилетие да намали емисиите и в цялостната работа на бранда. Новата визия на компанията предвижда намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г., в частност емисии в обсег 1 и 2 наполовина. Целите, които си поставя компанията са изцяло научнобазирани и усилията на Lenovo ще допринесат значително за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5ºC, което е основен приоритет на ООН.

„Ние носим отговорност пред нашите партньори да изпълняваме ангажиментите, които сме поели в посока ограничаване на климатичните промени, да имаме положително социално въздействие в общностите, в които развиваме своя бизнес, и да бъдем корпоративен образец за гражданите чрез нашето етично поведение.“, каза Роб Тейлър, директор Environmental Affairs and Compliance. „Lenovo продължава да се фокусира върху изграждането на по-светло бъдеще чрез продуктите, решенията и услугите, които предлага, както и в изпълнение на ангажимента си да представя отлични практики в областта на околната среда, социалното и правителственото управление.“

Като компания с над 63 000 служители по целия свят, програмите за околна среда на Lenovo имат дълбоко влияние в няколко области на бизнеса, включително:

• Използване на 8 милиона килограма рециклирана пластмаса в 66 различни продуктови линии годишно;

• Елиминиране на над 3100 тона отпадъци чрез включване на рециклирана захарна тръстика и бамбук от 2008 г. насам;

• Намаляване на потреблението на опаковки с 560 тона само през фискалната 2019/2020 година;

• Присъединяване на Lenovo към кампанията на ООН за подобряване управлението на водата и намаляване на водния негостиг до 2050 г.

• Завършване на слънчеви проекти в съоръженията на Lenovo в Морисвил и Уитсет, Северна Каролина, САЩ и в Хефей и Ухан, Китай през 2020 г.

Денят на Земята 2021: Lenovo отбелязва напредъка си в областта на екологичната устойчивост

„Тази година Денят на Земята е по-важен от всякога, защото пандемията разкри колко взаимосвързани сме всички и подчерта влиянието, който оказваме върху планетата“, каза Мери Жак, директор Глобални екологични въпроси и старши служител на инженерния персонал. „В Lenovo ще продължим да търсим възможности да използваме по-интелигентни технологии, за да постигнем значими подобрения за околната среда, вътре и извън нашия бизнес, и да постигнем положително глобално въздействие.“

Прочетете повече за инициативите на Lenovo за устойчивост в най-новия доклад за околната среда, в който са включени и целите за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030г., съобразени с инициативата Science Based Targets.

Денят на Земята 2021: Lenovo отбелязва напредъка си в областта на екологичната устойчивост

Вижте още: