Нов сайт разкрива дивия свят на Източните РодопиОт днес всеки ще може да опознае отблизо едно от последните запазени диви кътчета на Европа – Източни Родопи благодарение на обновения уебсайт на фондация По-диви Родопи. Сайтът ще предоставя информация на три езика – английски, български, a част от информацията ще бъде налична и на гръцки. С това  се надяваме да привлечем не само регионална, но и международна публика.  ​
 
В онлайн платформата всеки ще може да открие интересна и разнообразна информация за някои от ключовите за Източните Родопи видове – диви коне, елени, зубри, лешояди и други. Ще ви запознаем с любопитни факти за техните навици, биологията на видoвете и ролята им в природата. За по-активните читатели ще има и информация за това как всеки може да се включи и пряко да допринесе за опазването на видовете.
 
Редовно ще актуализираме сайта с нови документални видеа, филми, снимки, галерии на най-добрите български и европейски фотографи, снимащи дивата природа. Сайтът залага на високото качество на визуалното съдържание. Освен за дивите животни на още по-дивите Родопи, ще говорим  за хората. Пак там място ще намерят и истории, свързани с  опазването на последните диви кътчета и видове и Източните Родопи – местни предприемачи, малки бизнеси. Ще ви разкрием и много интересни подробности около дейностите и работата на екипа.  
 
От сайта ще може да научите още какво е rewilding и как този нов консервационен подход помага за връщането на дивия образ на Европа и Родопите. Най-общо казано rewilding позволява на живите екосистеми  да се върнат към естественото си състояние, дава се свобода на естествените процеси да оформят отново природата на Европа. Главна роля в този процес има връщането на ключови видове, които на места са изчезнали или са намалели поради човешките дейности - елени лопатари и благoродни  елени, диви коне, зубри,  дива коза и други.
 
Специален акцент в сайта ще са белоглавите и черните лешояди. На тях е посветена секция, в която е интегрирана цялата информацията от сайта по LIFE проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди“. От страницата на сайта ще може да се следи на живо движението на оборудвани с предаватели птици. Пак там ще споделяме публикации и снимки на птиците, първия им полет, резултати от преброяванията на двата вида и др.

Нов сайт разкрива дивия свят на Източните Родопи

Вижте още: