Двустранен проект България-НорвегияСъбитието е част от двустранен проект България-Норвегия "Преподаването на история в мултикултурно общество - предизвикателства и модели"

Кръглата маса ще предизвика участниците по темите за преподаването на история и културната интеграция.

На 17 май 2016 г. в „Дом на учените“ – БАН с преподаватели от 56 СОУ „Проф. Константин Иречек“ - София, 8 СОУ „Арсени Костенцев“ - Благоевград, Гимназия „Васил Левски“ - Исперих, партньори по проекта, ще се проведе дискусия на кръгла маса с три модула „Историческа памет и преподаване в училищата“, „Интеграция и модели на преподаване“ и „Гражданско образование и исторически образование“.

От страна на норвежките партньори на кръглата маса ще участват Halla Bjork Holmarsdottir и Paaske Nanna.

За допълнително информация можете да посетите сайта: http://cra-bg.org.

Вижте още: