ЕКОПАК България остава лидер с 42,11% от пазара на оползотворяване на отпадъци от опаковкиПромени които отчита компанията като следствие от пандемията Соvid-19

Министърът на околната среда и водите обяви за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на членовете на ЕКОПАК България  АД за 2019 г.  Това е записано в издадената Заповед № РД- 351/04.05.2020 г. 

ЕКОПАК  България е лидер сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната вече 16 години. Пазарният дял на организацията за 2019 г. е 42,11%.

През 2019 г. 1154 компании се довериха на ЕКОПАК България. От тяхно име организацията събра и предаде за рециклиране 107 032,85 т отпадъци от опаковки, от които 20 065,22 т пластмаса, 50 101,77 т хартия и картон, 24 868,60 т стъкло, 5 106,20 т метали и 6 891,06 т дърво.

Изпълнената цел по оползотворяване е 62,92%. Рециклирани са 62,92% от декларираните 170 113,79 т опаковки, пуснати на българския пазар. Нормативно определената цел по оползотворяване е 60%, а по рециклиране – 55%. Така според заповедта на министъра на околната среда и водите, степента на изпълнение на целите на ЕКОПАК България надвишава изискваната, съгласно Наредбата за ООп.

През 2019 г. дружеството има сключени договори с 88 общини за създаване и управление на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които обхващат население от 2 543 058 жители, обслужвани от 17 568 броя цветни контейнери с общ обем 24 279 540 литра.

Ефектът върху природата от рециклирането на тези количества е :

  • Спасяване от изсичане на 651 323 дървета.

  • Спестяване на природни ресурси:

349 886, 84 млн. квч. електроенергия;

1 592  млрд. л питейна вода;

165 384 барела петрол.

Намаляване на обема на депонираните отпадъци на депата с над 200 407 куб.м.

Тези резултати се дължат на усърдната работа на екипа от специалисти в ЕКОПАК България и активната комуникация с всички целеви групи.

2019 г. премина под знака на Четвъртата индустриална революция (IND 4.0) и въвеждането на кръговата икономика. Това е нов икономически модел, при който се поддържа стойността на продуктите, материалите и ресурсите колкото е възможно по-дълго, а отпадъците са сведени до минимум. Оскъдните ресурси трябва да се управляват по кръгов начин.

Разразилата се през 2020 г. пандемия от коронавируса Covid-19 в известен смисъл ще ускори въвеждането и развитието на кръговата икономика и Индустрия 4.0

Пандемията постави нови предизвикателства пред ЕКОПАК България, първата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки и една от петте, действащи в България, която ежедневно на практика доказа, че е създадена в полза на обществото. Компанията предприе всички мерки, препоръчани от СЗО и ISWA (Световната организация за управление на отпадъците), за да защити служителите си и да се погрижи за здравето на потребителите. Служителите на организацията са ежедевно на първа линия и се грижат отпадъците да бъдат събирани и рециклирани. Освен осигуряване на задължителните предпазни средства за всички тях, ежедневно се дезинфекцират всички съоръжения за сортиране на отпадъците и всички камиони. Тази мярка ще продължи да се прилага и след отпадане на извънредното положение.

Дезинфекцират се и цветните контейнери във всички областни центрове, в които ЕКОПАК България е изградила системи за разделно събиране.

Извънредното положение затвори хотелите и ресторантите, търговските центрове и обекти, различни производства и доведе до рязък спад в добиването на суровина за рециклиращите компании. В сравнение със същият период на 2019 г. днес отчитаме намаляване на събраните количества картонени и хартиени отпадъци с между 35% и 50% от изброените генератори.

Поради намаляване на производствените капацитети или пък поради пълното затваряне на редици производства е намаляло производството и търсенето на LDPE гранули, което води и до намаляване на приемането на LDPE отпадъци за рециклиране. Наблюдава се и рязък спад в цените на PET материалите – над 40%.

Изискването да се спазва строга карантина и работа от вкъщи доведе до увеличаването на разделно събраните отпадъци в цветните контейнери, което наложи на определени места да се променят графиците за обслужването им.

ЕКОПАК България ще продължи активно да информира и образова потребителите за ползите от разделното събиране и рециклирането на отпадъците, но изцяло в дигитална среда.

Вижте още: