Фондация „ДА“ и Schneider Electric в подкрепа на нуждаещи се семейства за преодоляване на негативния ефект на COVID-19Съвместният проект включва осигуряване на дигитални устройства за дистанционно обучение на деца в региона на Пловдив

Фондация „ДА“ реализира проект в подкрепа на нуждаещи се семейства и уязвими групи за преодоляване на негативния ефект на COVID-19. Той е финансиран от Schneider Electric, като целта е осигуряването на грижи за жертвите на домашно насилие и самотните майки в региона на Пловдив по различни начини - храна, хигиенни комплекти, психологическа и правна подкрепа, както и техника, свързана с обучението на децата.

Основен партньор на проекта е фабриката на Schneider Electric в Пловдив, която осигури техника на деца от семейства в затруднено положение, чрез която те да могат да вземат активно участие в дистанционните учебни занятия.

“Ковид кризата постави такива деца, които по принцип са в риск, в още по-неблагоприятна ситуация. Отделно с увеличаването на броя на безработните, някои семейства изпитаха неочаквани затруднения. Това са два различни типа групи, но ние работим с всички тях с основна цел да защитим равните шансове на децата да получат достъп до образование.“, споделя Милена Кадиева, директор на фондацията.

„Да окажем подкрепа за местната общност  е част от отговорностите и задачите, които си поставяме сами. Животът на нашия колектив е в тази местна общност и за нас е приоритет да участваме с положителен отпечатък в него и да подкрепяме нуждаещите се хора, деца и семейства, както сме го правели винаги досега. “, споделя г-жа Мария Топчийска, Управител на Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив.

Освен участието в учебните занятия, чрез предоставените дигитални устройства децата имат възможност  и да развият пълноценни дигитални умения, абсолютно необходими за съвременния живот. Част от децата са от многодетни семейства, както и от малки населени места, някои от тях се отглеждат от един родител или от по-възрастни роднини. Консултантите на фондация Фондация „ДА“ („Джендър алтернативи“) подпомагат семействата така, че заниманията с предоставената техника да бъдат пълноценни и ефективни.

Вижте още: