Главният оперативен директор на BILLA България в панелна дискусия на тема „Визия за развитие в извънредните условия“Веригата се включи в ежегодната конференция Progressive Retail Network

На 6-7 октомври, 2020 г. се състоя 11-тата конференция Progressive Retail Network, организирана от специализираното списание Progressive, с фокус върху сектора на бързооборотните стоки. Тя премина под надслов „Ера на трансформация“, а BILLA България бе представена в панелна дискусия във втория ден на събитието. Главният оперативен директор – Албена Георгиева, изказа позиция в разговора на тема „Визия за развитие в извънредните условия, породени от COVID-19, и как те променят потребителското поведение“.

Основното послание в нейното участие бе, че кризата, настъпила в резултат от пандемията, доказа необходимостта от бърза адаптация към промените – както на пазара, така и по отношение на търсенето, очакванията и навиците на клиентите.

„Настоящата 2020 г. бе изпълнена с предизвикателства. Това е и причината да оценяваме още по-високо доверието, гласувано от всички лоялни потребители, които избират BILLA всеки ден. Забелязваме, че и след извънредното положение, темпото на осъзнато пазаруване се запазва сред голяма част от нашите клиенти. Радваме се, че вече успяваме да им предложим дори по-достъпни възможности чрез обновената програма за лоялност – BILLA Card,“ сподели Албена Георгиева в хода на дискусията.

Веригата запазва и своя основен фокус за развитието си у нас през следващите години. Тя ще концентрира усилията си върху разширяване на магазинната си мрежа – както посредством органична експанзия, така и чрез придобиване на други обекти. Фактът, че клиентите имат доверие както в компанията, така и в продуктите и услугите, които тя им предоставя, стимулира екипите още повече в инвестиции в растеж и увеличаване на броя на обектите в страната.

Вижте още: