НА 8 октомври 2020 г., се проведе годишното общо събрание на Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), на което бяха избрани ръководните органи за следващия мандат – 2021-2022.

Камелия Димитрова, основател и управител на PR Play, встъпва в позицията на Председател на БАПРА, а д-р Александър Христов, управляващ партньор на Параграф 42, беше избран за заместник-председател.

Позициите си в новия Управителен съвет запазват досегашните членове Мария Гергова-Бенгтссон, Катя Димитрова, Александър Дурчев и Галин Бородинов. В ръководния орган влиза и Любомир Аламанов.

“Визията на настоящия управителен съвет на БАПРА е организацията да бъде все по- активна, с практическа насоченост и да лобира за каузи, които са от полза както за членовете ни, така и за целия бранш. Предизвикателствата са много, но имаме нужда от общи усилия и активна обмяна на опит, за да издигнем нивото на целия бранш“ – сподели Камелия Димитрова, Председател на БАПРА за мандат 2021 – 2022.

По време на Общото събрание Мария Гергова-Бенгтссон, досегашен Председател на организацията, направи отчет на дейността за изминалия мандат. Въпреки неблагоприятните обстоятелства тази година, са постигнати немалко успехи, които допринасят за развитието на ПР професията.

Общото събрание взе и решение за създаване на Етична комисия на БАПРА, като работна група ще разработи вътрешни правила за работата ú.

***

Състав на Управителния съвет на БАПРА – мандат 2021 – 2022:

Камелия Димитрова Председател на БАПРА, основател и управител на PR Play

Александър Христов - Заместник-председател на БАПРА, съосновател  управляващ партньор на Параграф 42

Катя Димитрова - Член на УС, основател и управляващ партньор на InterImage Член на УС

Мария Бенгтссон - основател и собственик United Partners

Александър Дурчев - Член на УС, основател и собственик All Channels Communication Group

Галин Бородинов - Член на УС, основател и управител на PR Point

Любомир Аламанов - Член на УС, основател и управляващ партньор на SiteMedia


Вижте още: