1477811Форумът се организира от Фондация „Дигитализация и внедряване на нови технологии“, съвместно с Община Бургас и се осъществява с подкрепата на Българо-американска кредитна банка.

Експозиционен център «Флора» събра на едно място, както представители на местната власт и местните университети, така и представители на бизнеса с интереси в сферата на дигиталните технологии. Конференцията беше официално открита от г-жа Руска Бояджиева, заместник-кмет на Община Бургас, а политиката на Община Бургас по отношение на развитието на дигитализацията във всички сфери на обществения живот и бизнеса представи  г-жа Ивелина Стратева.

Събитието протече под формата на свободна дискусия, придружена от кратки презентации на лекторите.  Пътят на трансформацията – как новите потребности на бизнеса определят специалностите в областта на дигитализацията в Бургаски свободен университет представи проф. д-р Милен Балтов. Дейността на университета „Проф. Асен Златаров“ представи проф. д-р Симеон Симеонов.Панелът беше модериран от г-жа Наталия Футекова от ERPAcademy.

Възможностите и предизвикателствата за работа в регион Бургас от гледна точка на чуждите компании в България, инженеринг на дигиталното бъдеще и формите за коопериране чрез партньорски програми - новите хоризонти и възможностиочертаха в интересна дискусия Станимир Николов от EPAMБългария, Георги Георгиев от Yavna&Disavaи Петко Георгиев от ИКТ КлъстерБургас.

В третия панел, воден от модератора Лилия Димитрова от FrontexInternational, интерес предизвика Александър Димитров  с презентацията за опита на БАКБ по пътя към една изцяло дигитална банка. За bigdataговори Методи Амов от ScaleFocus.

Надя Терзиева представи дейността на EDIT.bgв национален мащаб за подобряване на мрежата от връзки между предприемачите в дигиталната сфера.

Основни акценти в дискусионния панел бяха настоящото състояние на дигиталната екосистема и предприемачеството в региона. Участниците презентираха добри практики, а  по време на дискусионните панели  се родиха интересни идеи и предложения за пътя, по който регион Бургас трябва да се развива през следващото десетилетие в областта на дигитализацията и подкрепата на предприемачеството.

Фондация "Дигитализация и интеграция на новите технологии" (Фондация DINT) е създадена с цел подкрепа и развитие на цифрови екосистеми и  предприемачество в България с фокус в регион Бургас. Мисията на  фондацията е осъществяването на пълна цифрова трансформация в България през следващото десетилетие.

 

Вижте още: