МЕУ и Висшето училище по телекомуникации и пощи ще си партнират за иновационни образователни продукти и разширяване на професионалните перспективи пред студентите

Министър Георги Тодоров изрази желание за открита лекция, с която да се привлекат повече кандидати за работа в публичния сектор

Министерство на електронното управление (МЕУ) и Висшето училище по телекомуникации и пощи ще си партнират в областта на иновативното висше образование и високите технологии, както и за разширяване на перспективите пред студентите за професионална реализация в хода на тяхното следване и след завършването им. Това стана ясно при подписването на меморандум за сътрудничество между двете институции от служебния министър на електронното управление Георги Тодоров и ректора на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова.

Страните ще си съдействат при разработването на учебни програми в областта на високите технологии, дигиталната публична администрация и електронното правораздаване, привличане на експерти от практиката в учебния процес на ВУТП и обмен на информация с цел съдействие на бизнеса за намиране на инженерен персонал.

Министърът похвали Висшето училище по телекомуникации и пощи за актуалните учебни планове, с които винаги съумява да подготвя инженери с най-търсените умения от страна на бизнеса и държавната администрация. „Всички умения, компетентности на отлично подготвените инженери във Висшето училище по телекомуникации и пощи биха сработили по-трудно, ако не срещаха съдействието и на подготвените специалисти в публичния сектор и за това Висшето училище по телекомуникации и пощи отново има принос.

Ще се радвам ако успеем в рамките на сътрудничеството ни да организираме и открита лекция, на която да покажем на студентите възможностите за кариерно развитие в Министерство на транспорта и съобщенията" посочи министър Тодоров.

Той посети лабораториите по киберсигурност на Висшето училище по телекомуникации и пощи, до една оборудвани с последно поколение софтуер от партньори на Висшето училище по телекомуникации и пощи в корпоративния сектор, а преподаватели му представиха организацията на учебния процес и симулационните игри, в които студентски екипи атакуват мрежите на колегите си, а отсрещната страна отблъсква атаките, открива източниците им и ги разследва.

„Господин Тодоров е приятел на Висшето училище по телекомуникации и пощи, както заради добрите спомени, свързали го с пощенския сектор във времето назад, така и заради иновативното мислене от страна на преподавателите ни, което ни позволява всяка година да предлагаме нови и по-атрактивни учебни планове", добави на свой ред ректорът на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова.

По време на посещението си министър Тодоров се запозна и с музейната сбирка на телекомуникациите към ВУТП и плановете на университета за развитие не само на учебната, но и на социалната инфраструктура в училището.

Вижте още:

Разследващата журналистка Богдана Лазарова търси отговора от икономисти, политици и бивши министриЗащо частните пенсионни фондове загубиха 1 млрд....