Преподаването на история в мултикултурно общество - предизвикателства и моделиСъбитието е част от двустранен проект на България и Норвегия - "Преподаването на история в мултикултурно общество - предизвикателства и модели"

На 25 април в 56 СОУ „Проф. Константин Иречек“ в София, партньор по проекта, преподавателките Диана Илиева и Надежда Стойкова ще проведат открит урок  с ученици от Х клас на тема "Съчетаване на целите на историческото и гражданското образование чрез обучение по история".

От страна на норвежките партньори на урока ще присъстват Merethe Skaras  и Kristin Skinstad van der Kooij.

За повече информация: http://56sou.info/news.php и http://cra-bg.org

Вижте още: