Нова браншова асоциация ще обединява производителите и вносителите на земеделска техника и технологии у насАГРОТЕХ ще представлява обединение в бранша и ще работи за прилагането на нови политики по дигитализация в сектора

Днес, на официална пресконференция, беше представена новата браншова асоциация на производителите и вносителите на земеделска техника и технологии у нас – АГРОТЕХ. Нейни учредители са 36 български компании, което я прави най-представителната организация в бранша. Асоциацията ще се управлява от Управителния съвет (УС), който се състои от 4 (четирима) членове, избрани от Общо събрание – Председател на УС и трима членове на УС с мандат 2 години:

• Николай Митев, Председател на УС (Управител на ИНОВЕКС Груп)

• Любомир Занев, Зам. председател на УС (Управител на АГРОМАШИНА Груп)

• Калоян Куманов, Член в УС ( Изп. директор на НИК Смарт Машийнс)

• Мехмед Юмеров, член на УС  (Управител на АГРОТРОН)

„Учредихме АГРОТЕХ, защото браншът се нуждае от силно и обединено представителство, което работи в посока на това българските фермери да посещават по-добри земеделски изложения и да работим на един пазар с лоялна конкуренция“, заяви Николай Митев.

АГРОТЕХ е асоциация без търговска дейност и комерсиални цели, която ще договаря равни общи условия за всички членове.  Заложените й цели са свързани със създаване на съвременни условия и развитие за производство и продажба на агротехника и технологии в България. Асоциацията ще бъде основа за обединение на всички производители и вносители на агротехника и технологии в България. Тя ще обедини усилията на членовете си за развитие на лоялна конкуренция  на пазара на агротехника и технологии в страната.

Съвместно с Пловдивски панаир АД, Асоциация АГРОТЕХ ще създаде нов облик на известното в сектора изложение АГРА. То ще се проведе от 23.02. до 27.02.2022г. в гр. Пловдив, Пловдивски панаир – в палатите и външните площи. Като съорганизатор АГРОТЕХ работи за едно професионално и отворено за всички търговци и продукти изложение. Всеки ще има възможност да представи продуктите си, като няма ограничение да изложи само тези, на които е официален вносител, но и всички онези, които предлага.

„Автоматизацията и дигитализацията в сектора са тенденции, които имат нужда  от правилната нормативна уредба – без значение дали говорим за полеви робот или дрон, е важно регулациите да се развиват заедно с технологиите. Това е една от посоките, в които искаме да бъдем полезни на държавната администрация“, споделя Калоян Куманов.

Вижте още: