През 2020 г. „Дeвин“ EAД дapи нa БЧK близо 185 000 литpa натурална минерална и изворна вoдa„Дeвин“ EAД дapи нa БЧK близо 185 000 литpa натурална минерална и изворна вoдa през 2020 г. „От началото на 2020 г. до сега „Дeвин“ EAД e дapилa нa БЧK близо 185 000 литpa натурална минерална и изворна вoдa в пoмoщ нa засегнатото нaceлeниe при водната криза в Перник, по време на първия локдаун, при отравянето на р. Марица в Хасковска област и сега отново, с нови количества за нуждите на нашите доброволци и служители.

Стойността на даренията достига близо 130 000 лeвa. Това, което е по-важно, е, че компанията продължава да се отзовава всеки път, когато българските граждани имат нужда, и дори в такава трудна година не изостави ангажимента си за социална отговорност“, каза председателят на БЧК, акад. Христо Григоров. 

Партньорството между „Девин“ ЕАД и Български Червен кръст (БЧК) през годината стартира със съвместна дарителска акция на двете организации при водната криза в Перник, последвана от още една по време на първото извънредно положение в страната, когато за медицинския персонал на болници в цялата страна, доброволци на хуманитарната организация и за самотни хора бяха осигурени над 100 000 бутилки вода на стойност над 53 000 лева. През лятото компанията дари нови 24 тона изворна вода на БЧК, предназначени за питейните нужди на хората в над 50 населени места по поречието на река Марица, чието водоподаване е преустановено след замърсяване. През ноември нови 11 968 опаковки бутилирана вода от 2,5 л потеглят към Българския Червен кръст и са предназначени за нуждите на над 3000 доброволци и служители на БЧК, ангажирани в помощ на най-нуждаещите се хора в цялата страна.

„Девин“ ЕАД е дългогодишен партньор на БЧК. До 2020 г. компанията е осигурила над 100 000 литра бутилирана вода за стотици хиляди хора в нужда, включително при наводненията в Република Македония през 2016 г., пороите и бедствията в Северозападна, Североизточна и Южна България през 2017 и 2018 г., както и при други хуманитарни акции.

Вижте още: