SalesforceСъс Salesforce бизнесът докосва клиента с подходящо послание в точния момент по най-ефектния начин

Новите, иновативни маркетингови средства на платформата Salesforce.com правят лесно и ефективно за бизнеса да докосне всеки потенциален и реален клиент с най-подходящото послание в най-удачния момент и то по най-ефектния начин. Арсеналът от инструменти за достигане до крайните потребители вече позволява на маркетинговите екипи използването на всички технологични комуникационни канали съвсем синхронизирано и синергично за постигането на максимален ефект. Новите възможности на Salesforce.com  бяха демонстрирани по време на конференцията "Дигитализирайте бизнеса си със Salesforce", която се проведе на 12 април 2016 г. в хотел Хилтън, София. Във форума се включиха мениджъри от над 120 организации от областта на търговията, логистиката, производството, услугите и финансите.

Предсказване на потребностите

Маркетинг-специалистите отдавна знаят, че персонализираното отношение към клиента е ключово за спечелването на неговото доверие. Сега Salesforce.com издига този принцип на ново равнище. Платформата дава възможност на експертите да предусещат нуждите на крайния потребител, дори преди той самият да ги е осъзнал напълно. Така те могат да реагират на неговите потребности, още преди той да ги е дефинирал. По този начин маркетинговите специалисти могат да спечелят доверието на клиента и той, знаейки, че те добре познават неговите собствени индивидуални съображения и нужди, да последва препоръките им.

Кохерентност на комуникациите

Обхващането на всички етапи от общуването с потребителя винаги е било предизвикателство за бизнеса. В исторически план организациите, които са наблягали повече на продажбите за сметка на следпродажбеното обслужване, винаги са страдали от загубата на вече спечелени клиенти. Обратно, фирмите от сферата на услугите нерядко страдат от недостиг на нови клиенти.

Salesforce.com прави възможно синхронизираното и динамично обхващане на всички етапи от общуването с потребителя – от първоначалния контакт с него през реализирането на продажба и подсигуряването на адекватно обслужване, което да го задържи като клиент, и въз основа на всичко това – предугаждането на бъдещите потребности и предлагането на решения за тях. Тази кохерентност в комуникацията осигурява адекватния баланс между всички етапи на взаимодействие с потребителя.

Обхващане на всички канали за общуване

Ключов фактор за достигането до всеки потенциален и реален клиент е изпращането на подходящо послание в удачен момент по най-ефектния начин чрез правилния микс от канали за общуване. В днешно време те обхващат богат спектър от възможности: електронна поща, мобилни приложения, социални мрежи, реклами в специализирани платформи и разнообразни уеб-системи.

Съчетаването им за маркетинговия отдел е трудна задача, изискваща балансирано разпределяне на вниманието, сложно планиране и гъвкаво реагиране на пазарни промени, които често са непредвидими. Сега Salesforce.com поема изцяло тази задача. Платформата осигурява досег с потребителите чрез цялата палитра комуникационни канали – уеб-медии, електронна поща, социални мрежи и др., гарантирайки синхронизираното им приложение. Това освобождава ресурсите на маркетинговите звена за същинската им дейност. Така те могат да съсредоточат усилията си в по-важната част от своята работа – фокуса на своите маркетингови послания.

Ултра-интерактивен интерфейс

Подобреният интерфейс на Salesforce е още по-интерактивен и прави възможно за компаниите мигновено взаимодействие с техните потребители, реагирайки светкавично на всички клиентски действия. По този начин нито едно търсене или запитване няма как да остане без отговор и персонална грижа.

Динамичният интерфейс прави възможно на клиента да се предложат повече информация и индивидуално обслужване в зависимост от посоката на неговите интереси, запитвания, уеб-търсения, тематика на посещавани раздели. Обгрижването му от компанията чрез Salesforce се случва в реално време  и „грабва“ потребителя, без да му остави време за чудене, съмнение или насочване към аптернативи.

Бързина на внедряване, предвидими бюджети и ноу-хау

Иновативната платформа Salesforce.com е базирана на облачни ИТ системи и може да бъде внедрена бързо и в рамките на разумни финансови параметри. Доказва го най-съвременната практика на българските потребители. Така например застрахователната компания Булстрад Живот Vienna Insurance Group е въвела платформата само за три месеца при съвсем скромен бюджет, разкри нейният изпълнителен директор Светла Несторова по време на конференцията „Дигитализирайте бизнеса си със Salesforce”. Съчетанието от тази мощна система и опита в управленското консултиране на Next Consult доказват, че технологиите, в съчетание с бизнес-визия, носят много добавена стойност за бизнеса, разказа Жулиен Марсенак, асоцииран директор стратегически маркетинг в Телус Интернешънъл, по повод конференцията.

Salesforce за обслужване, човешки ресурси и продажби

Уникални приложения на Salesforce.com в бизнеса демонстрираха клиентите на Next Consult по вереме на конференцията „Дигитализирайте бизнеса си със Salesforce“.
Salesforce.com работи за обслужването на потребителите в Булстрад Живот VIG, стана ясно на форума. Системата позволява денонощна грижа за клиентите по здравно застраховане, като дава в ръцете на медицинските координатори на дружеството пълната информация за всеки човек, необходима за вземането на бързо и точно решение къде и към какви медицински грижи да бъде насочен.

Salesforce.com дигитализира работата с човешки ресурси в Телус Интернешънъл – компания за аутсорсинг на бизнес-процеси с над 1700 служители, в която всеки месец започват работа нови 100-150 човека. Грижата за хората във фирмата е грижа за най-ценния актив на компанията, затова дигитализацията на тези процеси се оказва критична за развитието на екипа.

Salesforce.com ускорява и облекчава процесите по продажби в eMerchantPay, като ги обединява с грижите по обслужване на потребителите. За лесното проследяване на всички текущи дейности с всеки отделен контрагент, наред със стандартните функционалности, са въведени допълнително модули за управление на процеса по оценка на клиенти и партньори, управление на запитванията от съществуващи клиенти и други.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.