1389967В момента работим по 21 нови проекта на обща стойност над 834 млн. лв., които се очаква да разкрият над 2100 нови работни места, коментира Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, в специално интервю за b2b Media.

Стамен Янев е изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции от януари 2015 г. Той е юрист, специализирал в сферата на сливанията и придобиванията, както и в областта на инвестициите. Професионалният му път преминава през големите международни консултантски компании, сред които и българските подразделения на някои от четирите най-големи одиторски фирми в света. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“, Янев е специализирал европейско и английско право в ASSER College Europe в Холандия, University of Cambridge, University College London, European University Institute (Италия).

 

Г-н Янев, към настоящия момент можем ли спокойно да кажем, че България е добро място за инвестиране и за правене на бизнес?

Да, можем. В процеса на нашата работа ние наблюдаваме постоянен интерес от страна на чуждестранни инвеститори към България, а и не само, половината от последно издадените сертификати са на български компании. През изминалите шест месеца организирахме и взехме участие в редица срещи и мероприятия с потенциални инвеститори. Важно е наистина на всяка инвестиция да не се гледа само като размер на инвестираните средства, но и като колко високотехнологична е и каква добавена стойност има. Стремежът ни е България да се превърне във високотехнологичен хъб и естествен мост между Изтока и Запада. Амбициозната ни цел ще бъде осъществена, чрез привличане на нови предприятия в съществуващите високотехнологични сектори и развитие на регионалните политики чрез нови инвестиции.

Как влизането ни в Еврозоната би повлияло на притока на инвестиции?

Ние изцяло подкрепяме идеята на правителството да стартираме процеса, след което да се върви към приемане на еврото. По няколко причини, според мен приемането на еврото е "сертификат за качество" и гаранция за това, че в България се случват реформи и покриваме необходимите макроикономически показатели на Европа, за да се използва еврото като разплащателно средство в страната ни. Ако следваме логиката и се върнем с 10 години назад, и погледнем статистиката, в момента, в който ние бяхме приети като пълноправни членове на ЕС имаше сериозен ръст на инвестициите. За периода 2007 - 2017 БАИ е сертифицирала 220 проекта на стойност 23 млрд. лв., които са разкрили над 60 000 нови работни места. Членството ни в ЕС е дало един допълнителен тласък на възможността да се инвестира в България и всъщност да се инвестира в страна, която принадлежи към развитите демократични общества. Това е начин да покажеш на света, че в България може да се прави бизнес по-добре и по точно определен начин. В голяма степен е и членска карта за клуба на богатите държави. Знаете много добре, че населението на земята е 7 млрд. и то все по-бързо се увеличава, 1 млрд. от тях платежоспособни, а 500 млн. от тях са в Европа, така че, безспорен факт – ще имаме още една гаранция, че всъщност България е добро място за правене на бизнес и е привлекателна инвестиционна дестинация.

Дали българското председателство на ЕС ще бъде фактор, който да помогне също за “отварянето ни” и допълнителното привличане на интереса на чужди инвеститори?

Аз считам това, като една сериозна възможност пред българския бизнес, защото българското председателство на ЕС може да допринесе за още по-сериозен интерес от страна на чуждите инвеститори към нашата страна, което ще допринесе за бъдещи партньорства. Наред с формалните срещи по време на председателството, само в София ще се проведат над 220 съпътстващи икономически и културни събития, както и многобройни представяния на България в страните-членки. Това е чудесна възможност да се насочи вниманието на европейските ни партньори към възможностите за инвестиране и туризъм в България. Да бъдеш част от ЕС означава, че ти си част от една територия, която гарантира мир, сигурност и сътрудничество. На база членството ни, допълнително голям финансов ресурс по линия на кохезионните и структурните фондове, е утилизиран в периода 2007 - 2013 г. В периода 2014 - 2020 г. ще влязат в България над 15 млрд. евро. Обикновено не осъзнаваме, че само преди 60 г. е имало конфликти. Виждате какво става в Близкия изток, със сигурност нито малкият бизнес може да функционира, нито образователната система може да се развива, нито да говорим за възможностите младите хора да създава иновационни продукти. В основата да има просперираща българска икономика е това да има сигурност. Миналия понеделник, при откриването на Конференцията за отбранителна и аерокосмическа индустрия и изследвания, официален гост беше европейският комисар г-жа Елжбета Биенковска, която отговаря за вътрешния пазар, индустриализацията и малките и средни предприятия - виждате връзката между мира и икономиката. Тя е в основата на това да се създаде фонд, свързан с насърчаване на научните изследвания в отбранителната индустрия на ЕС. Фокусът на научните изследвания на отбранителната индустрия е да се развиват иновационни продукти, които да допринесат за мира в ЕС и разбира се, да се развиват иновациите и технологиите в икономиката.

Потенциалът от квалифицирана, но и евтина работна ръка ли е фактор за привличането на инвеститори или напротив инвестициите, които идват у нас помагат, за да се развива пазарът на труда по-добре?

Икономическата ситуация в България предлага много конкурентоспособни условия за наемане на работна ръка от чуждестранни инвеститори и предприемачи за разлика от страните в Еврозоната, например. Страната ни разполага с висококвалифицирани специалисти в различни области, като компютърните технологии, архитектурата, машиностроенето, и имат възможност да допринесат за повишаването на имиджа на България. Същевременно трябва да отчитаме факта, че без инвестиции не може да очакваме, че пазарът на труда ще се развие. Затова и насърчителната мярка, която предоставя Министерство на икономиката чрез БАИ, свързана с възстановяване на платените осигуровки се реализира при условие, че инвеститорът предоставя заплата по-висока от средната за сектора. Освен това може да се предоставят допълнителни насърчителни мерки насочени към човешките ресурси.
Още една от допълнителните мерки, свързана с подпомагането на бизнеса за намиране на кадри, е свързана с възможността, която БАИ предоставя, а именно да ги освободи от корпоративен данък производства, които се установяват в райони с висока безработица, като една част от ресурса може бъде насочен за квалификация и преквалификация на кадрите. Трябва да се помисли как тези въпроси да бъдат решени в краткосрочен план. Министерство на икономиката усилено работи за увеличаване на периодa, в който лица от трети страни биха могли да пребивават в България и да полагат труд, като по този начин ще запълним липсата на кадри.

Какви тенденции се очертават до края на годината по отношение на привлечените инвестиции и новоoткритите работни места и какви цели си поставя БАИ?

В момента работим по 21 нови проекта на обща стойност над 834 млн. лв., които се очаква да разкрият над 2100 нови работни места. В силна конкуренция сме с други държави, и не трябва да забравяме, че ние сме в една конкурентна среда и това изисква още по-големи усилия от нас. Много съм радостен, че това е един от приоритетите в работата на министъра на икономиката, г-н Емил Караниколов, основната ни цел е да стигнем по-близо до всеки един инвеститор.

Изглежда страната ни продължава да се развива като привлекателна производствена и аутсорсинг дестинация. Всъщност, кои са “горещите” сектори?

Традиционно страната ни се радва на много голям интерес от страна на множество компании, които са лидери в своята сфера. В последните години страната ни се утвърди като сериозен производител на автомобилни компоненти, а от друга страна, наскоро започнахме сериозни разговори България да се оформи като център за производство на електромобили. При положение, че има сериозни постижения в сферата на иновациите, не е необходимо да произвеждаме стари технологии. Бъдещето е в това да се развива производството на електромобили у нас. Започнахме поетапно такива разговори и една голяма сериозна инвестиция от такъв тип, ще даде перспектива за развитие на много сектори и най-вече на високите технологии в следващите години. По отношение на секторите, в които се реализират инвестиционни проекти, голяма част от тях са в сферата на ИТ и аутсорсинга. Има и инвестиции в машиностроене, автомобилостроене, логистиката и транспорта, последните поради стратегическото ни местоположение.

Не искам да пропусна голямото ни желание да се позиционираме като център на иновациите в Източна Европа. Това е нещо, към което ние постоянно се стремим, а именно - инвестициите в иновации, защото през иновациите ние можем да разчитаме на сериозен продукт, който може да се конкурира с други на световния пазар.

Наскоро бяха връчени нови сертификата за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите. Какво да очакваме до края на годината и кой ще е топ инвеститор на 2017?

Тази седмица министър Емил Караниколов връчи четири нови сертификата на обща стойност около 23 млн. лв., с които се предвижда разкриването на нови 245 работни. Сертификати клас „А“ получиха фирмите „ЛС Тюбс“ АД и „Теклас-България“ АД, а сертификати клас „Б“ бяха връчени на „Интрама Протект“ ЕООД и „Астаунд Комерс България“. В допълнение ще споделя, че нуждата от талантливи софтуерни инженери е довела „Астаунд Комерс България“ ЕООД в България, където са намерили огромен потенциал от висококвалифицирани IT специалисти. Важно е да отбележим, че „Теклас-България“ ЕАД планира 70% от цялото производство на холдинга да бъде позиционирано в Кърджали, като едва 30 % от него ще бъде изнесено в други краища на света. В началото на годината посочихме, че планът ни е да постигнем 400 млн. лв. и 6000 нови работни места за 2017 г. До момента са сертифицирани 15 инвестиционни проекта на обща стойност 181 млн. лева, като се предвижда да бъдат разкрити над 4250 работни места. Прогнозата ми е, че успеем да изпълним своя план за тази година и да създадем условия за много нови и интересни работни места, а кой ще бъде топ инвеститора за 2017 е твърде рано. Надявам се това да бъде българска компания, защото имаме сериозни индикации за това, но все пак има много време до края на годината.

Участвахте в журито на Годишните награди на b2b Media за трета поредна година – каква е оценката ви за развитието на компаниите у нас по отношение на иновации, нови пазари, а също и оценката ви за нововъзникващите бизнеси, т.н. стартъпи?

Участието ми в журито на таз годишните награди на b2b Media още веднъж затвърди моята позиция и виждане, че България може да се утвърди като лидер в сферата на иновациите. В последните няколко години София често присъства като топ дестинация в класациите на различни рейтингови агенции, като град създаващ подходяща среда за стартъпи. Все повече компании развиват иновативни продукти, само преди няколко седмици българска компания изстреля сателит в космоса. Няма начин оценката ми да не е положителна и аз съм безкраен оптимист, че през иновациите България има сериозно бъдеще на глобалната сцена. По Оперативна програма "Иновации и конкуретноспособност" се финансират допълнително компании и стартъпи, които ще внедряват и развиват иновации. Това което някои български компании са постигнали в световен мащаб, а именно до 85% пазарен дял в сферата на архитектурния софтуер, надявам се да бъде пренесено и в други сектори на икономиката. Затова трябват инвестиции в сферата на науката, образованието и иновациите. Инвестиция днес, с която да предскажем бъдещето (ако мога да интерпретирам един известен постулат на Айбрахам Линкълн), че най-добрият начин да предскажеш бъдещето е като го създадеш днес.

Връчихте отличието “Инвеститор с визия” в Годишните награди на b2b Media – можем ли да сме спокойни, че у нас идват инвеститори наистина с визия и желание да допринасят за развитието на българската икономика?

За мен бе удоволствие да връча наградата в категорията за Инвестиции с визия, защото БАИ действително се стреми да задава такава посока и визия по отношение на развитието на икономиката, обществото и хората. Спокойно мога да заявя, че у нас идват инвеститори наистина с желание да допринасят за развитието на българската икономика. Победителите в категорията са именно такива. Revetas Capital Advisors LLP с проекта на софийското летище и изградения там център – Sofia Airport. Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД, един титулуван инвеститор, който действително направи сериозни инвестиции в България и може би беше един от основните отговорни за това да се развие индустриалната зона "Божурище" и допринесе за цялостното развитие на Национална компания "Индустриални зони". Вижте само какво развитие претърпя компанията, която от 200 служители през 2015 година към настоящия момент са 380, това показва визия и желание да допринесат за развитието на българската икономика. Аз вярвам, че скоро инвестициите около тях ще станат повече и ще имат и още назначени хора. В допълнение ще добавя, че такива инвеститори заразяват със своята инвестиционна активност и енергия. Ноу-хауто което носят със себе си тези инвеститори може да ни изведе като водеща икономика в Източна Европа.

Вижте още: