images/stories/newsletter/2017/25/1382410.jpgСтараем се да създаваме продукти и решения, които са в синхрон с ценностите на компанията за устойчиво развитие, споделя Николá Акът, вицепрезидент “Устойчиво развитие” във VMware. Нейният основен фокус е т.нар. VMware Collective Impact, който включва грижа за околната среда, социална ангажираност, ангажимент към разнообразието и толерантността на работното място.

 В специално интервю на b2b Media Акът разказа за инициативите, свързани с приноса на българския офис и на компанията в глобален мащаб към обществено значимите каузи.

 

Г-жо Акът от години работите за устойчивото развитие на VMware, какво ви привлича в тази сфера?

Обичам професията си и съм благодарна, че имам възможността да се развивам професионално именно в компания като VMware. Социалната отговорност е нелека задача, затова политиките, по които работим тук тръгват от отделния служител и се прилагат в по-голям мащаб навън, за да спомогнем за създаването на по-устойчив свят. Вярваме, че промяната в мисленето на отделния човек води до промяна в действията – само така можем да създадем т.нар. по-зелен свят.

Знаем, че „зелените“ цели не се постигат за един миг. Какво трябва да направи една компания, за да стане по-устойчива?

Създаването на устойчива компания е дълъг процес, който започва с формирането на ценностите и нагласите, които всеки служител да припознае и следва в ежедневната си дейност. Във VMware такива ценности съществуват още от основаването на компанията, като дори централата ни в Сан Франциско се помещава в сграда, проектирана от един от водещите „зелени архитекти”.

Исторически, основателите на VMware са вярвали, че линията на устойчивото развитие следва да присъства като задължителен елемент в цялостната трансформация на компанията. Разбира се, във времето назад се е случвало да поставяме по-силен акцент върху продукти или решения на компанията, оставяйки на по-заден план влиянието ни върху околната среда. Все пак, никога не сме се отдалечавали много от „зелените“ си цели. Те винаги са били част от ДНК-то и културата на компанията.

В последните две години стратегическите решения, които взимаме, са на база желанието ни да въведем устойчивото развитие като един от приоритетите в бизнес стратегията на VMware. Вече разполагаме и с първия доклад за устойчиво развитие, в който сме събрали цялата история на компанията в това направление. Документът обхваща период от 1998 г. досега, като съдържа данни и бизнес цели, които сме постигнали през годините в областта на корпоративната социална отговорност (КСО). В момента работим върху това да повишим още повече културата си за това как влияем на света около нас.

Какво е водещото, за да се изгради една устойчива стратегия за компания от ранга на VMware. В какви направления имате собствени “зелени” политики?

Стратегията ни е изградена върху три основни стълба, свързани с продуктите, които разработваме, хората, включени в този процес и планетата, за която мислим на всяка стъпка. По отношение на решенията, които екипите създават – работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти и анализираме влиянието, което продукти ни имат върху техните потребители. Така им помагаме да постигнат своите цели за устойчиво развитие. Както знаете, разработването на технологични решения е свързано с потреблението на много енергия и ние мислим постоянно как да го намалим. Миналата година, съвместно с IDC, изготвихме доклад доколко продуктите, които създаваме, са устойчиви. Резултатите сочат, че от 2003 г. до сега клиентите на VMware са спестили 340 милиона тона въглероден диоксид, който иначе е трябвало да бъде изпуснат в атмосферата. За да си представите за какъв обем става дума, това се равнява на енергийното захранване на 43 % от домакинствата в САЩ за цяла година.

Склонни ли са служителите да участват в устойчивите политики на компанията и каква е тяхната роля?

Хората са вторият стълб от стратегията на VMware, защото може и да имаме перфектно планиране, но ако служителите не са активно включени в този план, той просто няма да сработи. Тук отново ще спомена важността на ценностите, защото благодарение на тях създаваме среда, в която устойчивото развитие е част от културата ни. Това, което прави подхода на VMware уникален, е идеята за работа в екип – не само вътре в компанията, но като цяло в обществото. Ние смятаме, че всички сме граждани на света и нашата философия е, че можем да си помогнем взаимно.

Значи е въпрос на осъзнаване, а не на допълнителни привилегии за служителите?

Комбинация от двете е, но определено по-голяма тежест има самоосъзнаването и разбирането, че социалната отговорност започва от всеки един от нас.

Как местният офис в България допринася за глобалната стратегия за устойчиво развитие на VMware?

Офисът ни в София прилага в голяма степен политиките за устойчиво развитие на VMware. Служителите са ангажирани с различни инициативи и активности, свързани с грижа към околната среда. Така например, екипът засажда дръвчета в близост до офиса, грижи се за зелените площи, чисти ги и ги полива. Освен това, мислим и в посока възобновяеми източници на енергия, разглеждаме мостри на електрически автомобили и говорим много за това как да ги направим част от дейността си. В момента тече дискусия относно замърсяването на града, тъй като все повече хора идват в София и трафикът се увеличава, а ситуацията с въздуха се влошава. Така че и за нас на дневен ред е да мислим как можем да подобрим средата.

Нека поговорим и за това как интегрирате иновациите със стратегията за устойчивост на компанията?

Стараем се всеки продукт, който създаваме да е в синхрон със „зелената“ ни стратегия. Техническите директори имат водеща роля в този процес на интеграция. Ще ви дам пример с една от програмите ни „Вътрешен инкубатор“, която дава възможност на служителите с идеи да разработват определени иновации, но в контекста на нашата устойчива стратегия. Ако някой има идея, може да я представи пред екипа за иновации и може да получи финансиране за осъществяването й. Но един от критериите, които сме въвели, за да бъде одобрена идеята, е да бъде и „зелена“. Това е само един пример сред многото други неща, които помагат на служителите да познават нашите продукти, да ги разглеждат в правилния контекст и да продължат с развойната дейност, така че иновациите и устойчивостта да бъдат интегрирани.

Кои са основните посоки и сфери, в които изграждате устойчивост във вашата компания?

Имаме ясни цели, свързани с устойчивото развитие на компанията, за които работим усилено. Така например, идеята ни е да свържем това, което правим като компания, с желанието да направим света по-добро място за живот. Една от целите, които си поставяме е да добиваме 100 % от енергията от възобновяеми източници. За момента прогресът ни сочи, че сме постигнали 70 %. Друга посока, в която работим е спестяването и по-ефективното усвояване на водните ресурси в проблемни региони като Индия и Калифорния. В офисите ни там потреблението на вода е по-малко, изграждаме нови водни системи и във всички нови сгради на VMware се стараем да отговаряме на водещите стандарти за устойчиво развитие.

Друга цел е веригата за доставки да стане по-устойчива, затова изискваме от нашите доставчици да отговарят на определени критерии. Работим също с местните власти за намаляване употребата на вода. Миналата година нашите служители спестиха над 1 милион галона вода чрез тази инициатива. Отделно имаме и глобална инициатива, която включва рециклиране, управление на отпадъците и по-зелен транспорт. Това са 3-те теми, върху които сме фокусирани във всички наши местни офиси.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...