1382429Днес водещият български системен интегратор Парафлоу Комуникейшънс обяви присъединяването си към  Cloud Solution Provider (CSP) програмата на Майкрософт.
Благодарение на това партньорство, за потребителите се съкращава чувствително времето и пътя за предоставяне, конфигуриране и управление на услугите и продуктите, които се предлагат като част от облака на световния технологичен лидер.

„В качеството си на  директен CSP партньор имаме възможност да предоставим комплексни услуги, включващи Office 365, Azure, Dynamics 365 (CRM, ERP), както и решения, разработени от Парафлоу. Така подпомагаме нашите клиенти да увеличават своята рентабилност и конкурентоспособност, възползвайки се от възможностите на облачните услуги“, отбеляза Николай Аврамов, управител на Парафлоу Комуникейшънс. „Съвместното партньорство между Майкрософт и Парафлоу е на почти 20 години и за този дълъг период са реализирани десетки внедрявания и успешни проекти в широк спектър от организации, довели до подобряване на бизнес процесите и оптимизиране на ИТ разходите“, допълни той.

„Присъединяването на Парафлоу към CSP програмата на Майкрософт е резултат от дългогодишно партньорство и доказателство за желанието ни да издигнем това сътрудничество на по-високо ниво. За много компании в България и по света технологиите са от решаващо значение. Ползвайки облачни услуги, тези компании могат да станат лидери в иновациите“, заяви Красимира Караиванова, директор „Малки и средни клиенти и партньори" в Майкрософт България, Македония и Косово.

Като директен партньор по CSP програмата, Парафлоу поема изцяло обслужването на своите клиенти по отношение на  поддръжка, внедряване и обучение на служителите.  С възможността за гъвкави схеми на фактуриране, клиентите се фокусират върху развитието на собствения си бизнес, предоставя им се възможност да използват облачните решения с по-голяма свобода и ефективност и могат да  разчитат на един единствен партньор в обслужването и комуникацията в лицето на опитните и сертифицирани специалисти на Парафлоу.

Вижте още: