По-високо ниво на нежелано текучесто в една пета от компанните в страната заради COVID-19

Средно с 4% са се увеличили заплатите в България през 2020 година. Това е с 1 процентен пункт по-ниско в сравнение с тенденцията през последните години на увеличение на възнагражденията със средно 5%. Положителна тенденция е планираното за 2021 увеличение, което с 4,8% се връща приблизително на нивата от предходните години и показва виждането на бизнеса, че кризата е по-скоро краткосрочна, ще бъде преодоляна и неминуемо нивата на възнаграждения ще се увеличават, защото пазарът на труда е труден.

Подобна тенденция - да се забавят темповете на увеличение, но планирането за следващата година да е отново на предходните нива, се наблюдава за последен път през 2009 година и е типично за времена на кризи.

47% от компаниите в България отчитат влиянието на COVID-19 по отношение на политиките на възнаграждения и придобивки. При тях промяната в първоначланите планове е в две посоки - или забавят увеличението (28%), или намаляват първоначалния процент на увеличение на възнагражденията, или съответно нямат все още готов отговор (19%). В 53% от компаниите планираните за 2020 г. увеличения на заплатите са проведени по план.

Отделно стои въпросът за представата на служителите в България какво е справедливо възнаграждение, тъй като Thrive45 – проучването на MercerMarshBenefits, което изследва нагласите и мненията сред служителите, показва трайно нисък индекс във всички индустрии. Едва 43% от служителите в България са дали положителен отговор на въпросите свързани с усещането им за честно компенсиран труд и адекватна свързаност между представяне и ниво на заплащане.

Съкращенията на хора са повлияни по-осезаемо от COVID-19 в една пета от компаниите в страната (19%), където за шестте месеца на 2020 г. средният процент на съкратени служители е 11. За сравнение - без кризисно влияние и в нормална ситуация през последните години в България средното нежелано текучество за всички компании е 6%.

В момента над половината компании в България (57%) позволяват на хората си работа от вкъщи. Много позитивен резултат от проучването на MercerMarshBenefits е, че две трети от компаниите оценяват нивата на продуктивност като същите или по-високи в сравнение с обичайните начини на работа. Наблюденията на пазара на труда обаче отчитат, че измерването на тази продуктивност в голяма степен се базира на увеличени регулярни срещи и формални доклади и справки, което неминуемо ще натовари служителите в по-дългосрочен план. Прогнозите на MercerMarshBenefits са, че тепърва ще се търсят адекватни измерители на добавената стойност от труда на служителите, които да се базират на доверието между екипите и мениджмънта.

През последните години два от секторите се очертават с традиционно по-високи нива на възнаграждения - високите технологии, където се наблюдава много стръмен ръст с по-ниски нива на стабилност, и фармацията, при която ръстът е по-дългосрочен и стабилен, но по- нисък. При сектора на изнесените услуги тенденцията показва стабилизиране около средните за пазара нива.

По-ниско платените индустрии спрямо средните нива на пазара са производството и бързо оборотните стоки. Позитивна тенденция сочат наблюденията за сектора на бързо оборотни стоки съответно с по-високи нива на възнаграждения и по-ниско текучество от средните. Ако тенденцията се запази, през 2021 г. това ще покаже, че секторът върви нагоре.

По отношение на регионите, за първи път през тази година Пловдив успява да изпревари по нива на възнаграждение Североизточен регион и - макар и все още далеч - се доближава до София.

Вижте още:

На 4 април 2023 г. в Интер Експо Център, гр. София ще се проведе информационен форум на тема „Финансиране на бизнеса 2023+“. Събитието се организира с любезната подкрепа...

Десетото издание на годишната Salesforce конференция, която се проведе в София, България, и Букурещ, Румъния, между 21-23 март 2023 година, отбеляза десет години от...