В международния ден на Черно море:  „Черноморски улов“ стартира проект за ограничаване на вредите от призрачния риболовКомпанията за висококачествени черноморски продукти „Черноморски Улов“ в партньорство с риболовно сдружение „Черноморски Изгрев“ стартират „Най-ценния улов“, проект за ограничаване на вредите от една от най-сериозните заплахи за моретата и океаните в глобален мащаб - призрачния улов (ghost fishing).

Призрачният риболов е явлението, при което стари, изгубени или изоставени риболовни мрежи продължават да се носят свободно във водата и улавят в смъртоносна хватка риби и морски бозайници. По данни на Института по Океанология към Истанбулския Университет, ежегодно в Черно Море попадат хиляди подобни мрежи с обща площ над 100 кв.км, а реалният обем и последици за екосистемите в Черно Море имат нужда да бъдат по-добре изяснени. Ето защо, проектът „Най-ценния улов“ ще спомогне и за по-ясното дефиниране на мащабите и въздействието на проблема.

  • Крайната цел е опазването на черноморската фауна, а извадените от морето мрежи да бъдат рециклирани и повторно въведени в създаване на нов продукт

  • „Черноморски улов“ поставя началото на дългосрочна програма за устойчиво развитие на черноморския риболов и обвързва целия си бизнес модел с опазването на черноморските екосистеми, като отделя 1% от годишните си приходи за финансиране на проекти в областта

„Най-ценният улов“ стартира на 31 октомври тази година, а пилотното издание ще продължи до 15.04.2021 г., когато организаторите ще обявят резултатите от проекта и следващите стъпки. През това време корабите на „Черноморски изгрев“ ще събират и връщат на брега стари, свободно плаващи мрежи, а процент от всички приходи на „Черноморски улов“ ще бъдат отделяни за финансиране и развитие на каузата.

Паралелно със старта на проекта, организаторите търсят партньори и съмишленици на каузата, с които заедно да открият подходяща фабрика за рециклиране на събраните мрежи на страницата на “Черноморски Улов” във facebook.

„Ролята на всеки бизнес е активно да се ангажира с намаляването на вредните въздействия и с подобряването на средата. Ето защо, за нас е въпрос на лична отговорност и дългосрочно мислене реално да работим за справянето с проблема в Черно море. С „Най-ценния улов“ поставяме начало на дългосрочна и устойчива програма и обвързваме целия си бизнес модел с подпомагането на устойчивия, щадящ риболов и опазването на екосистемите в Черно море. Надяваме се на подкрепа както от хората, така и от още партньори на проекта“, коментира Георги Гавазов, управител на „Черноморски Улов“.

„За нас този проект е въпрос на чест, но и инвестиция в бъдещето. Рибарите сме тези, които най-много пазим морето. За нас то е дом, ние милеем и се грижим за дома си“ – коментира Емил Милев, председател на сдружение „Черноморски Изгрев.

Вижте още: