Vivacom Регионален грантТелекомът стартира специално партньорство и с фондация „Заслушай се“ в помощ на хора с увреден слух.

Общо 11 от подадените над 270 предложения спечелиха финансиране от Vivacom Регионален грант, който стартира за пръв път в края на 2015 г. Инициативата на телекома се провежда в партньорство с Български център за нестопанско право.

В кампанията кандидатстваха неправителствени организации, училища и читалища от 27 области в страната. Vivacom Регионален грант цели подпомагане на регионите в България и стимулиране на малките общности в тях.

За прозрачността при оценяването, спазването на критериите и безпристрастното избиране на проектите се погрижи 5 членно жури. Те класираха на финала 11 проекта в разнообразни области – облагородяване на средата, дарения на книги за училища и читалища, осигуряване на техника за подобряване на учебния процес, образоване и повишаване на информираността по значими проблеми и други.

„Като български телеком за нас е огромно удоволствие да знаем, че можем да съдействаме за реализирането на толкова интересни проекти, които ще допринесат за развитието на различни региони и техните местни общности“, сподели Веселка Вуткова, директор Корпоративни комуникации във Vivacom, част от журито на Гранта.

В рамките на програмата постъпиха 270 проекта, 94 от които подадени от малки села в България. Над 100 от получените предложения бяха подготвени от училища, а 50 – от читалища. 20% от всички проекти бяха насочени към образованието и развитието на умения сред подрастващите.

Vivacom Регионален грантПодкрепа получават проектите:

„Читателска щафета“ на Фондация „Детски книги“, който цели да възпита любов у децата към книгите и насърчаване на четенето на национално ниво.

"Ученици 2.0“ на Народно читалище “Бъдеще сега 2006” ще получи финансиране за създаване на подходяща среда за развитие на способностите на младите хора и децата в община Смолян в един от най-бързо развиващите се сектори - информационните технологии.

„Чети и предай нататък” на Основно училище “Свети Свети Кирил и Методий” - с. Малорад ще развие любовта на децата към четенето и към трупането на знания.

„Изследвай Драгоманското блато“ на Сдружение за дива природа Балкани , чиято основна цел е да опише животинските и растителни видове в района на блатото и да позволи на децата да научат повече за тях по един достъпен и забавен начин.

„Астропарти – Вършец“ на СОУ Иван Вазов ще обогати знанията и уменията на младите хора в областта на астрономията.

„Да открием богатството“ на Народно читалище “Алеко Константинов - 1919 г.“ цели да обогати и затвърди знанията в областта на историята и  да развие качества като логика, фантазия и креативност у децата.

„Информационни кампании и обучения Loveguide“ на Фондация „Лърн“, ще засегне важна тема от нашето общество - сексуалното здраве и образование на подрастващите.

"Парк „Ракитин” с. Трудовец - любимо място за отдих, спорт, образование и култура“ на Сдружение “Трудолюбци” ще помогне за монтирането на спортни съоръжения, изграждането на детска площадка и цялостното обновяване на парка чрез доброволен труд.

104 ОУ „Захари Стоянов“ също получава подкрепа от VIVACOM Регионален грант за проект, фокусиран върху кариерното ориентиране на децата от паралелките от втори клас в учебното заведение.

“Да спасим младите от войната на пътя” на Сдружение “Млади, активни, креaтивни” цели намаляване на общия брой пътнотранспортни произшествия и жертви в селото.

"Детска работилница за чистота“ на ОУ “Иван Вазов” в с. Извор, област Перник цели повишаване на осведомеността на местните жители за вредите от неправилното изхвърляне и горенето на отпадъците.

Един специален проект, който беше високо оценен от журито, ще получи финансиране от Vivacom извън общата сума на Гранта. „Да открием България с жестове“ на фондация „Заслушай се“ е особено значим за глухите жители и гости на страната ни, защото ще им позволи да се възползват от квалифицирани гидове и специално организирани туристически обиколки из интересни места в България. Телекомът ще партнира на фондацията дългосрочно в различни инициативи, свързани с нуждите на хората с увреден слух.

Вижте още: