София Тех Парк„Стратегическата цел на първия научно-технологичен парк у нас е да осигури интегрирана екосистема за взаимодействие между бизнеса и научните среди, така че добрите и иновативни идеи да достигат пазарна реализация.

Това заяви изпълнителният директор на „София Тех Парк“ АД, д-р Йолиан Иванов, на пресконференция за представяне на цялостната концепция за функциониране на парка. Той посочи, че амбицията на научно-технологичния парк е да се превърне в катализатор за иновационните процеси, както на национално, така и на регионално ниво.

„Насърчаването на иновативни идеи е изключително важно за повишаване на добавената стойност в икономиката ни. Именно това ще бъде и ключовата роля на научно-технологичния парк“, заяви д-р Иванов. По негови думи интерес за присъствие в него вече са заявили водещи международни компании, както и сериозен брой иновативни стартъпи и фондове за първоначално и рисково финансиране. Някои от идеите, които тези стартиращи предприятия ще разработват в София Тех Парк включват видео облачни услуги за споделяне на семейни моменти в цял свят, разработване на иновативни системи за контрол на достъпа на база биометрични данни, както и софтуерна платформа за управление на птице и кравеферми, които се основават на алгоритми и модели за разчитане на зоотехническите показатели на животните. Част от големите международни компании планират и реализирането на свои инвестиции на територията на София Тех Парк.

София Тех Парк
До момента 50 стартиращи компании са изявили желание за влизане в инкубатора. Едно от изискванията, на които трябва да отговарят е разработваната иновация да е в една от фокусните области на парка – информационни и комуникационни технологии, природни науки (фармацевтика, биофармация, микробиология, биотех, здравеопазване) и зелена енергия. Поне 30% от дейността им трябва да е насочена към научно-изследователска дейност, както и 30% от персонала им да е ангажиран с тези дейности, посочи д-р Иванов.

Основен компонент на парка е и лабораторният комплекс, който включва 11 напълно оборудвани лаборатории. „Изключително голям интерес от бизнеса в страната и чужбина има към лабораторията за бързо прототипиране“, посочи Елица Караджова, председател на Управителния съвет на „Сдружение за научно-изследователска и развойна дейност“ към София Тех Парк.

Концепцията за лабораторния комплекс е разработена при прякото взаимодейстие между научните среди и бизнеса и отчитайки потенциала за развитие на перспективни сектори от българската икономика.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...