1514680Младият програмист Виден Даскалов е създателят на първата у нас единна информационна система за управление на процесите в образованието INTSS.bg (Integrated School Systems). 

INTSS e уеб базирана платформа за администриране, контрол и управление на училищната дейност. Тя подобрява обмена на информация между крайния потребител – училищата,с учениците, родителите, районните инспекторати и Министерството на образованието и науката, като събира администрирането на учебната дейност в една самостоятелна система без нуждата от употреба на множество софтуерни решения.

Инвеститор за създаването на INTSS е Ведесофт ЕООД, като част от средствата са по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” към Министерство на труда и социалната политика.

„Създадохме INTSS в отговор на нарастващия интерес и огромната нужда от дигитализация на образованието в България. Системата предлага лесен, единен и бърз обмен на информация между директори, учители, ученици и родители. Всички те вече ще имат възможност да споделят и получават в реално време информация за цялостния образователен процес – оценки, усвоен материал, предстоящи събития, включително дали детето е в час или не.“ – споделя младият предприемач и управител на Ведесофт Виден Даскалов. 

„В момента всяко учебно заведение в България има нужда от поне два софтуера, което допълнително усложнява, оскъпява и налага ограничения на цялостния процес. „INTSS  не e просто дневник или хранилище, а система, която да се използва активно по време на работа от педагогическия и административен персонал.” – допълва още той. 

INTSS ще може да се използва активно и от родителите. С един акаунт те ще могат да получават достъп до информация за децата си, независимо дали учат в едно или в различни училища. Информацията се обновява в реално време, а не на дневна или седмична база. Всеки родител би могъл да има собствен график в системата, за да знае кога се провеждат събития, на които трябва да присъства, като напр. родителски срещи. INTSS не само ще информира родителите за постиженията на техните деца, но те ще могат да работят активно с нея и да осъществяват връзка с училището по всяко време.

Интерфейсът на INTSS е достъпен и лесен за използване, като за улеснение на учителите дори наподобява хартиените дневници. Създателите са вложили и специален шрифт, който да улесни работата с приложението от хора с лека форма на дислексия. Системата е  разработенa с идеята за мобилност при работа и е удобнa както за големи, така и за по-малки мобилни устройства. Виден Даскалов и екипът му създават и специален Помощен център, чрез който всички ползватели получават отговори при възникващи въпроси.  INTSS покрива всички изисквания съгласно GDPR. 

Още за INTSS:

Платформата се състои от 5 основни модула:

  1. 1.Модул „Училищен дневник“
  2. 2.Модул „Училищен регистър“(Обща информация за всяко учебно заведение в системата)
  3. 3.Модул „Образец 1“(сведение за организиране на дейността в училището, съгласно Наредба 8 от 11.08.2016 година и Нарeдба 4 от 16.04.2003 година)
  4. 4.Модул „Справки“(генериране на справки, които да послужат пред МОН, РУО и други институции)
Модул „Атестация“(на преподаватели в предучилищното и училищно образование - задължителна от 2021 година и все още в разработка)


За първи път у нас: единна информационна система за управление в образованието ще улеснява учители, родители и ученици 

Вижте още: