Дигиталната трансформация постави най-голямото предизвикателство пред бизнеса

Миналата година се очакваше световните разходи за цифрова трансформация да достигнат около 1,6 трилиона долара, а до 2026 г. да достигнат 3,4 трилиона долара. На фона на нарастващата икономическата несигурност обаче, някои експерти смятат, че тези огромни разходи бавно намаляват и пред нас стои нова реалност. Изглежда, че едно от най-големите изпитания за фирмите в момента е да преодолеят софтуерната парализа и да оптимизират производителността си.

Живеем в хаотичните последици от цифровата трансформация

Обещанията към бизнесаза инвестициите в софтуер бяха много: увеличени приходи, подобрен оперативен марж, намален риск, подобрено изживяване на клиентите, подобрено изживяване на служителите и задвижване на иновациите. Твърдеше се, че всички тези неща са ползите от дигиталната трансформация, но вместо това резултатът е по-скоро смес от непредвидени последствия.


Разрастването на технологиите е извън контрол. Срокът на 
годност и скоростта на изменение на софтуера изглеждат невъзможни за поддържане и проследяване. Закупуването се случва децентрализирано, което създава несвързани потребителски изживявания и липса на видимост какви инструменти е внедрила компанията. Всички конкуренти в даден сектор обикновено имат достъп до една и съща технология и самото притежаване на тази технология вече не е предимство. В същото време хората все повече отхвърлят всяко цифрово изживяване, което не отговаря на критериите им за безпроблемностформирани ототдавна познати продукти като Netflix и Alexa.

Адриел Санчес, главен маркетинг директор на WalkMe
, твърди, че сме изправени пред обезпокоителен парадокс: не само имаме повече технологии от всякога, но и те са по-мощни от когато и да било. След 20 години дигитална трансформация се появява дълбок нов проблем, който не е съществувал преди – софтуерна парализа, състояние, при което прекомерната работа със софтуер влияе отрицателно върху производителността и морала.

Парализирани работници и пропилени пари

Днешният служител използва средно 27 приложения всяка седмица и прекарва твърде много време в превключване на контекста между тях, според доклада за състоянието на цифровото възприемане 2022-2023. Докладът също цитира Рамката за класификация на процесите на Американския център за производителност и качество (APQC), която твърди, че средната компания изпълнява над 1900 бизнес процеса. Вземащите решения с право се притесняват, че проектите им за цифрова трансформация няма да бъдат успешни, защото хората не възприемат технологиите достатъчно бързо или поочаквания начин. Това ниво на несинхронностсе описва като парализиращо. Някои от най-лошите ефекти са, че добре проектирани бизнес процеси се разпадат в момента на изпълнение, а често дори най-простите задачи се усложняват и софтуерът остава неизползван.

Последствията от това са реално измерими. К
омпаниите плащат два пъти за технологията – първо като предварителни разходи за лицензиране и след това като последващи ефекти от лошото ѝ внедряване. Средностатистическата компания с над 10 000 служители губи 16 милиона долара всяка година за софтуер, който трябва да се използва. Оказва се, че пропилените IT разходи може да достигнат до 30%. Компаниите плащат също, когато загубят талантливи, но претоварени или разочаровани служители.Те просто се махат, когато достигнат до извода, че не използват знанията и уменията си за смислен и възнаграждаващтруд. Докладът установява, че според 61% от лидерите лошият дигитален опит вероятно ще допринесе за оставки на служители.

Корекции на недостатъци и неуспешно обучение

Актуализациите на софтуера, които предлагат постепенни корекции за потребителското изживяване, само допринасят за основния проблем, че SaaS приложенията и бизнес процесите непрекъснато се променят, което води до безкраен цикъл от актуализации, обучения и преквалификация. Дори ако една компания замени труден за използване софтуер в една част от типичен работен процес с множество приложения, тя е адресирала само част от по-големия проблем. Дори днес повечето организации нямат цялостен поглед върху проблема, така че не могат да се справят с него холистично или в мащаб.

Възвръщане на контрола върху технологичниите с подход на първо място за хората

По ирония на съдбата решението също е софтуер, но много специфичен вид такъв, който поставя хората на първо място. Става въпрос за все по-популярните платформиза цифрово осиновяване (DAP). От Gartner изчисляват, че до 2025 г. 70% от организациите ще използват такава платформа за цифрово осиновяване.

Бизнесът се нуждае от единна наблюдателна кула, която може да определи всички дигитални 
несъответствия в организацията, които водят до софтуерна парализа. Ключово е това да се разреши, като се възприеме подход на първо място към хората за проектиране на последователни изживявания в цялата организация и оптимизиране натова, което екипите трябва да постигнат, а не на това как работи софтуерът.

Хората не трябва да бъдат принуждавани да се приспособяват към ексцентр
ичността на десетки приложения. Работните процеси трябва да бъдат проектирани по начин, който помага на хората да си свършат работата. Добрият DAP не означава само решаване на текущ проблем. Систематаследва да помогне за управлението на постоянните промени, които се превърнаха в корпоративна норма.

Целта е времето за получаване на стойност на софтуера да се измерва в седмици, а не в години, тъй като критична маса от потребители приемат този софтуер бързо. Производителността 
може да скочи, тъй като хората ще са освободени от натоварената работа с дигитални проблеми и могат да се върнат към иновациите или обслужването на клиенти. Ангажираността на служителите също следва да скочи, тъй като те ще използват максимално своите знания в по-пълноценни задачи.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...