Облачното ERP процъфтява на световно ниво, според проучване на Markets and Markets

Глобалният пазар на Cloud ERP се очаква да нарасне от 64,7 милиарда щатски долара през 2022 г. до 130 милиарда щатски долара през 2027 г., при общ годишен темп на растеж от 15%, според анализ на агенцията за маркетингови проучвания Markets And Markets. Нека да разгледаме най-интересните изводи от това проучване.
Ключовите фактори, които движат облачния ERP пазар, включват внедряването на решения и услуги в различните индустрии, но и увеличаването на държавните инвестиции в този пазар.


Според изследването на Markets and Markets размерът на корпоративният сегмент се очаква да нарасне значително през този период. Значително ще се повиши интереса към облачното ERP от страна на малките и средните предприятия, тъй като те също постепенно започват да внедряват облачни ERP решения и услуги, които да подобрят тяхната оперативна ефективност.

Това отчасти се дължи на факта, че такива решения са сами по себе си достатъчно рентабилни, но също и на икономиите от мащаба, които позволяват на бизнеса да се възползва от предимствата на облачното ERP. Големите предприятия изразходват значителни суми за научноизследователска и развойна дейност в производствения сектор, което им позволява да използват напреднали дигитални решения, включително облачно ERP, за да подобрят своите бизнес процеси.

В днешния силно конкурентен свят фирмите не пропускат никакви възможности да разширят своя пазарен дял и следователно изразходват значителни суми пари, за да гарантират, че са технологично компетентни. Освен това големите предприятия инвестират в ERP семинари и обучения, за да поддържат служителите си в крак с най-новите тенденции и технологични постижения на пазара на Cloud ERP.

И да, на всички пазари има множество възможности за внедряване на облачно ERP, но компаниите трябва да проверяват внимателно възможностите, за да постигнат ефективността и функционалността, която им е необходима. На българския пазар един от най-добрите варианти определено е продуктът Soft1 Cloud ERP.
Значителен ръст за ИТ и телеком сектора

Очаква се ИТ и телекомуникациите да представляват значителен дял от пазара на облачното ERP поради различните предимства, предлагани от доставчиците на услуги. Те трябва да са готови да се адаптират и променят бързо, за да приспособяват нови, базирани на облак, приложения и услуги. Облачното ERP е пригодено за важни, но и критични индустриални сектори като ИТ и сектора на услуги, базирани на информационни технологии (IteS). Чрез него се подобрява генерирането на приходи, подобрява се анализа на клиентите, намаляват се разходите и осигурява бързи и ефективни доставки на подходящи за пазара продукти.


Дигиталната трансформация е от съществено значение за оцеляването на бизнеса в настоящата глобално свързана и все по-конкурентна среда. ИТ и телекомуникационните компании инвестират в нови технологии, като умни компютърни продукти, IoT, облачни изчисления и Cloud ERP, за да постигнат ефективност, да стимулират иновациите и да привлекат потребители. Нарастващият обем данни създава огромно търсене на начини за съхранение, архивиране и свързани облачни услуги, за да се запазят поверителните данни в безопасност и съществременно да са достъпни при поискване.

Markets and Markets потвърждават в своето изследване, че именно ИТ и телекомуникациите са две преобладаващи индустрии на пазара на облачното ERP. Обемът данни, генерирани в телекомуникационната индустрия, е огромен и изисква висок клас решения и услуги за съхранение. За телекомуникационните и ИТ компаниите е жизненоважно да преоценят своите стратегии и да внедрят модерни технологии, за да получат конкурентно предимство пред множеството компании, опериращи на този пазар.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...