Визията на Nokia за 2030: новите технологични тенденции и тяхното въздействие върху мрежите

Nokia представи своята „Технологична стратегия 2030“, която идентифицира тенденциите и нововъзникващите технологии, които ще оформят интернет, мрежите и света през следващите седем години.

Компанията е изготвила специалния доклад „Nokia Global Network Traffic 2030“, според който търсенето на глобалните телекомуникационни мрежи ще нарасне с между 22% и 25% в периода от 2022 г. до 2030 г. Поради това технологичната стратегия на Nokia е насочена към реализиране на пълния потенциал на AI, облачните технологии и други интересни нововъзникващи тенденции в свързаността.


Бъдещата мрежова архитектура на Nokia, както е предложена в стратегията за 2030, е жизненоважна за следващата фаза на цифрова трансформация и за клиентите на компанията.
Движеща сила за прогнозирания растеж са последните тенденции като изкуствен интелект (AI), машинно обучение (ML), разширена реалност (XR), цифрови близнаци, автоматизация и милиардите устройства. За да се възползват от експоненциалния потенциал на тези технологии за решаване на най-големите предизвикателства на утрешния ден, мрежите ще трябва да се адаптират и трансформират. Предоставянето на трайни, достъпни, устойчиви иновации зависи от надеждни, сигурни и когнитивни мрежи.

Нишант Батра, Главен стратегически и технологичен директор на Nokia, заявява:

„Технологичната стратегия Nokia 2030 е пряк отговор на разпространението на авангардни технологии през последното десетилетие. Едно нещо е сигурно: сега са необходими радикални промени, за да се развият мрежите, да се посрещнат предизвикателствата на утрешния ден и след това. Предприятията в цялата индустрия се сблъскват с три тенденции, които им влияят: AI, облачни пространства и постоянното развитие на свързаността. Нашата стратегия очертава бъдеща мрежова архитектура за нашите клиенти и индустрията. Тя дава живот на възможности за иновации, устойчивост, производителност и сътрудничество, които могат да бъдат активирани само от експоненциалната мощ на мрежите.“

В момента на дневен ред в бизнеса стоят темите за облачен континуум, метавселена, API икономика, индустрия 5.0, Интернет на стойността, устойчивост и сигурност. Всички тези тенденции ще разчитат на ултра-отзивчиви и сигурни мрежи в основата си.

В доклада за глобалния мрежов трафик за 2030 г. Nokia прогнозира, че търсенето на трафик на данни от крайните потребители ще се увеличи със сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 22% до 25% от 2022 г. до 2030 г. Търсенето на глобален мрежов трафик се очаква да достигне между 2443 до 3109 екзабайта (EB) на месец през 2030 г. Ако през втората половина на това десетилетие има по-висок процент на възприемане на облачни игри и XR, Nokia прогнозира CAGR, който достига до 32%. За да могат мрежите да поддържат нарастващите изисквания на бъдещето, те ще трябва да бъдат по-познавателни и автоматизирани, използвайки AI и ML, както и да се справят с трансформиращите нужди и оперативни модели на организации и потребители. Технологични пробиви като XR и цифрови близнаци, съчетани с Web3 и други много възхвалявани нововъзникващи иновации, ще трансформират бизнеса и обществото.

Джери Карон, глобален ръководител на отдела за изследвания и анализи към GlobalData Technology, посочва:

„До 2030 г. темпото на технологичния напредък, което наблюдаваме в момента, значително ще увеличи трафика в мрежите. Технологичната стратегия на Nokia за 2030, с нейния акцент върху ефективното използване на изкуствен интелект и API икономика, е типът рамка, която доставчиците на услуги и предприятията ще трябва да възприемат. Индустрията на доставчиците на услуги ще трябва да се трансформира от традиционната, вертикално интегрирана структура към по-хоризонтално, управлявано от API бъдеще, което е устойчиво, по-просто, по-мащабируемо, автоматизирано и предлага много по-гъвкаво предоставяне на услуги. Nokia и индустрията като цяло трябва да покажат, че разбират проблемите и потенциала, със съживен подход, както е посочено в дългосрочната технологична стратегия на компанията“.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...