Независимо от постиженията в сферата на технологиите и изкуствения интелект, и въвеждането им в работните процеси, последното проучване на Colliers International показва, че при над 62% от компаниите в ТМТ сектора (Технологии, Медии, Телекомуникации) подборът на служители нараства, което показва, че човешкият фактор все още има главна заслуга за развитието на бизнеса. Изследването показва още, че едва 12,5% от интервюираните работодатели имат намерение да намаляват персонала си.

Изненадващо, всички участници в проучването, с изключение на един, са поставили технологиите на последно място по важност сред ресурсите от стратегическо значение. Все пак, компаниите са изразили очаквания за мащабни промени и повишаване на ефективността в резултат на въвеждането на нови технологии, особено с напредването на облачните системи.

Гай Дотели, Изпълнителен директор корпоративни решения, Colliers EMEA, коментира: „През последните 15 години се наблюдава увеличение на работните места в ТМТ сектора, както в Европа, така и в САЩ. От 2000 г. насам професионалните, научните и техническите работни позиции са нараснали с 50% в Европа и с 31% в САЩ, значително над средното увеличение от 9%, характерно за всички позиции взети заедно и в двете локации. Очакваме това развитие да продължи, заедно с напредването на технологиите и значението им за икономиката. Проучването потвърждава зависимостта на ТМТ сектора от бизнес имотите, които имат все по-голяма добавена стойност за еволюцията на компаниите, поставящи фокус върху хората като основен ресурс“.

За да имат достъп до по-голям обем служители, да усъвършенстват своите услуги и да постигнат по-ниски оперативни разходи, всички ТМТ компании, участвали в проучването, споделят, че разглеждат възможности за офшоринг и ниършоринг като част от своята бизнес стратегия. В тази връзка, Индия и държавите от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се утвърждават като благоприятни локации за целта.

Всички участници в проучването посочват, че човешките ресурси са с най-важно стратегическо значение за разрастването на бизнеса през следващите няколко години. Липсата на талант би била пречка пред развитието на компаниите. Със свиването на нивата на безработица в Европа и САЩ, много от тях изказват притеснение за това как би се осъществила експанзията им.

Заедно с човешките ресурси, бизнес имотите се считат за фактор с нарастваща важност и активна роля за постигане на фирмените цели. Осигуряването на атрактивно и ефективно планирано работно пространство се посочва за все по-съществено за привличането и задържането на служителите. По-конкретно, внедряването на модерни системи за управление на сградите е критична стъпка за подобрението на функционирането на сградите. Проучването на Colliers разкрива, че възприемането на нови и алтернативни методи на работа е позволило на една трета от компаниите да оптимизират портфолиото си, да намалят разходите си и цялостното оперативно представяне.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...