София има голям потенциал и отлична инфраструктура за развитие на MICE туризъм

Представители на катедра „Икономика на туризма“ в УНСС, Столична община, ОП „Туризъм“, туристически мениджъри и експерти обсъдиха възможностите за брандиране на София като водеща дестинация за бизнес (MICE) туризъм.

​Катедра „Икономика на туризма“ в УНСС проведе поредния си дискусионен форум на тема „Туризъм, политика и бизнес“ с представители на бизнеса и местната изпълнителна власт на Столична община. Фокус на дискусиите бяха възможностите за брандиране на град София като водеща бизнес дестинация в България и Европа, както и бизнес (MICE) туризмът в град София, с актуалните му форми - Bleisure tourism, Tourism WorkNomads и Business&Wine&SPA концепцията. Това е седмото поред дискусионно събитие от годишния график на катедрата с участието на водещи туристически експерти, като във форума се включиха общински съветници от Столична община, представители на Общинско предприятие „Туризъм“, изявени мениджъри и консултанти от сферата на туризма.


​В началото на форума преподавателите от катедра „Икономика на туризма“ представиха водещите тенденции в развитието на бизнес туризма, управлението и комуникирането на туристически район София, както и актуалните политики, свързани с формирането на туристическата такса. Всички участници във форума се съгласиха, че MICE туризмът трябва да бъде приоритетният сегмент, върху който столицата да развива своя бранд. Акцентира се на факта, че бизнес туристите носят три пъти повече приходи за дестинацията в сравнение с други таргет групи. Основната темата на кръглата маса - брандирането на София като дестинация за бизнес туризъм, беше поставена от ас. д-р Ралица Георгиева от катедра „Икономика на туризма“. Тя поясни, че сред изискванията към дестинацията за бизнес туризъм са наличие на автентични символи, които да я отличават, на модерна материална и техническа база и възможност за комбиниране с другите видове туризъм като здравния, развлекателния и културния, които дават допълнително конкурентно предимство.

По думите на д-р Виолета Донева, ръководител на експертна група по туризъм на ДБ, общинските съветници в столицата работят активно за утвърждаването ѝ като водеща MICE дестинация в комбинация с развитие на потенциала на здравния, планинския и балнео-туризма. MICE туризмът е изведен в почти всички стратегии за развитие на София, а предпоставките за осъществяването му са много добри, стана ясно още от дискусията.

​Кирил Радоев, оперативен мениджър на хотел InterContinental, коментира, че MICE туризмът е основно перо и онова, което той може да донесе като допълнителни услуги, е от голямо значение. „Имаме десетки примери за хора, които идват в София по работа, и остават няколко дни след това за почивка и развлечение. MICE туризмът води след себе си и други видове туризъм и с правилната инфраструктура София може да се утвърди като бранд в бизнес туризма“, смята Радоев.

​Друга важна предпоставка за постигането на високи резултати в туризма е сътрудничеството. Според ас. д-р Иво Анев, преподавател в катедра „Логистика и вериги на доставките“ и експерт от „Екипът на София“ информацията трябва да тече от специалистите, през академичните среди и бизнеса, до гражданите. По думите му гражданското участие и участието на университетите в създаването на стратегиите и политиките е много важно. И това сътрудничество не е нужно да струва милиони, възможно е да се случва с микрофинансиране, смята д-р Анев.

София има голям потенциал и отлична инфраструктура за развитие на MICE туризъм

​Останалите участници в дискусията се съгласиха, че комуникацията между науката, бизнеса, институциите и гражданите е изключително важна. Затова форуми като тези, организирани от катедра „Икономика на туризма“, са от особено значение за формирането на правилните насоки за бъдещите политики и планове в областта на туризма и брандирането на дестинациите. Именно споделянето на информация и активното комуникиране на конкурентните предимства на туристически район София от всички експерти, в т.ч. от местната изпълнителна власт и ОУТР София понастоящем трябва да се изведат на преден план. Например това са отличните оценки на австрийската преса за София, третото ѝ място в класацията на най-добрите европейски градове за уикенд екскурзия по оценки от Tripadvisor, изборът ѝ от една от най-големите туристически компании в Мексико, с най-голямо присъствие на туристическите пазари в цяла Европа за локация на полетите с летище София и програми от София до Букурещ, Бран, Синая, Будапеща и Белград. В тази връзка д-р Ралица Георгиева от катедра „Икономика на туризма“ отбеляза, че активната комуникационна политика на Район Тракия трябва да се възприеме и за Туристически район София.

Оживените дискусии във форума се фокусираха още върху възможностите за оползотворяване на богатството от минерални води в столицата, потенциала на Витоша като притегателна дестинация и необходимите подобрения в статистическата информация, която се използва за планиране и измерване на резултатите на туристическите политики.

София има голям потенциал и отлична инфраструктура за развитие на MICE туризъм

Вижте още: