Безумната климатична политика на Европа достигна преломен момент

В името на "спасяването на планетата" и тоталното застрояване на Европа с ВЕИ, предложението за новата Директива за ВЕИ практически погазва базовите приципи на европейското екологично законодателство и ще донесе толкова пряко унищожаване на природни местообитания на самия континент, колкото не можем да си представим. Това ще бъде в допълнение към глобалния й отпечатък, за който отдавна си затваряме очите!

С риск да се съглася с хора, с които често сме на различни позиции, цитирам становището на Bankwatch (мой превод):

"Предложението на EK проектите за възобновяемите енергийни източници да бъдат автоматично декларирани от „значим обществен интерес“ (overriding public interest) е неоправдана атака срещу природозащитното законодателство на ЕС. Това би подкопало сериозно Рамковите директиви за местообитанията, птиците и водите без значително увеличаване на общия възобновяем капацитет.

Това позволява само на вредни проекти да продължат напред в области, където те в момента са забранени, като ВЕЦ на девствени реки, слънчеви проекти в защитени зони по Натура 2000 с приоритетни видове и вятърни проекти в райони с решаващо значение за популациите на птици.

Това е особено неприемливо при наличието на алтернативни местоположения за възобновяеми източници като покриви и изоставени индустриални зони, които далеч не са изчерпани.

Ако тези предложения станат закон, проектите за ВЕИ в определените за достъп зони ще бъдат освободени от оценки на въздействието върху околната среда, практически заобикаляйки цялото екологично законодателство и отказвайки на обществеността правото да изрази своето мнение."

Мисля, че тук шизофренията сред "зелените" достига пиков момент - вече ще трябва да избират в кой лагер играят - дали са сред "анонимните климатици", които "виждат СО2" или наистина искат да останат сред защитниците на природата от всякакви посегателства...

И накрая важно уточнение: Колкото и слънчеви и вятърни централи да се изпляскат насред Европа, те не могат да заменят нефта, газа и въглищата в енергийния микс. Германия е отличен пример в това отношение.

Вижте още: