Има ли позитиви от въвеждането на автоматичен размер на минималната работна заплата?

Ефектите от автоматичното определяне на МРЗ ще са негативни за цели сектори и региони в страната. Засегнати са малкия бизнес, служителите без опит или квалификация, както и хазната.

Косвен, но ужасен ефект от подобни погрешни икономически политики е дебългаризацията и обезлюдяването на регионите, в които е концентрирана грешката.


В същото време младите хора, за които няма алтернатива в големите градове, директно напускат България, засилвайки демографския катаклизъм, пред който са изправени и нацията, и икономиката ни.

Икономическите реалности трябва да се отчитат, когато се вземат такива решения, защото пътят към ада е покрит с добри намерения

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...