Когато промените в Конституцията нарушават Договора на ЕС

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев беше на консултациите за служебен премиер при президента. Там той каза нещо много, много любопитно.

"Управителят на централната банка и неговата роля са изрично дефинирани в договора за функционирането на ЕС и Устава на Европейската система на централни банки (ЕСЦБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ). Те са много експлицитни в това отношение - че не могат да се съвместяват тези длъжности. Има колизия както с националното законодателство, така и с европейското законодателство." Формулирано по друг начин, поправките в конституцията противоречат на нашето законодателство и на европейското, и на Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. Съответно можем да си направим следните заключения.

1.БНБ са знаели за съществуването на подобен проблем, но поради някаква причина не са изпратили писмо до законодателя, както направиха от Върховния административен съд (ВАС), за да бъдат изключени управителят и под-управителите от списъка за служебен премиер.

2. Промените в конституцията, които засягат БНБ не са съгласувани с ЕЦБ. Изискването е съгласно член 127 (4) и член 282(5) от Договора за функциониране на ЕС - промени в законодателството засягащи националните централни банки задължително да се консултират с ЕЦБ. Нарушението на Договора на ЕС е вина едновременно на МФ и БНБ, които отговарят за тези съгласувания.

3. Безобразията продължават и вчера, когато за десет минути Народното събрание измени отново Закона за БНБ без провеждане на задължителната консултация с ЕЦБ.

4. По този начин България не изпълнява още един критерий за влизане в еврозоната - този за правна конвергенция. Това трябва да бъде отразено в Доклада за конвергенция, който ЕЦБ ще публикува през юни тази година. Т.е. без промяна в конституцията, не би трябвало да има евро (и по тази причина).

5. Управителят на БНБ си мълчи и съучаства в тези нарушения на
Договора на ЕС и Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ, но иска и мечтае да „стои на масата“ във Франкфурт и да решава за парите на хората в еврозоната.

 

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...