Кой ще понесе политическата цена от кашата при лечебните заведения

Докато депутатите решават за военната помощ за Украйна, има други въпроси, които стоят на дъглосрочен дневен ред, но са също толкова ключови по отношение развитието на нашата държава, като например:

С оглед задаващите се догодина общински избори...

Кой е готов да понесе политическата цена от това да задължават всички лечебни заведения, чрез колективен трудов договор да повишават заплатите на работещите в тях без да осигурят приходната част за това?

Нима предлагащите го не се усещат, че това означава фалит и изпадане в несъстоятелност на множество малки лечебни заведения в страната, които имат малко или никакви приходи?

Средното увеличение от 25% на цените на клиничните пътеки е малко в сравнение нарастващата инфлация и беше релевантно към януари 2022, но не и сега. Разходите за ток, гориво, консумативи, изделия, лекарства, заплати ще продължат да растат и това скромно към момента увеличение, няма как да ги покрие.

Не на последно място: синдикатите по хитър начин успяха да прокарат тези промени от една страна - за да си увеличат ежегодно намаляващата членска маса, а от друга - за да се опитат да бъдат релевантни в сектор, който като цяло няма нужда от тяхната намеса.

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...