Мерките по света и у нас за енергийна независимост

Германия поръчва четвърто плаващо хранилище и блок за регазификация (FSRU).

Италия намалява времето за регулаторно разрешаване на FSRU до 120 дни.

Гърция изгражда нов капацитет за внос на LNG и работи трескаво за съживяване на проекта за газопровод EastMed, като част от плана си да стане регионален газов хъб за Балканите.

Engie, голям френски търговец на руски газ, подписа първия голям европейски дългосрочен договор за доставка на втечнен газ с американски производител: 15-годишно споразумение с NextDecade за 2.25 милиарда кубически метра газ на година.

Италианското правителство подписва сделки с Алжир, Египет, Конго-Бразавил, Ангола и Мозамбик. Заедно и с новия капацитет на FSRU, който Италия планира, тези споразумения ще дадат голяма част от замяната на 29 млрд.куб.м. от Русия.

Всеки прави нещо.

Бих искал в детайли да знаем нашето правителство какво прави дългосрочно, освен да сключва сделки с посредници?

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...