Ток поне ще има, благодарение на местните източници

Русия: "Спираме ви газа! Ще стоите на тъмно."

Българската електроенергийна система: "Да, добре!"

И въпреки, че АЕЦ Козлодуй работи само с един реактор, ние нямаме никакъв проблем. Защото в Марица-Изток денонощно се бачка здраво.

Все пак вятърът и слънцето трябва да могат да си почиват...

Накрая съвсем сериозно:

Ако сега всичките ни политици не осъзнаят изключителното значение на сигурността, която ни дават изобилните, надеждни и евтини местни енергийни източници, значи това никога няма да се случи!

Допълнение: Само не оставайте с впечатление, че спирането на газа от Русия няма да ни се отрази икономически. Но поне ток ще имаме...

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...