Възможна ли е цивилизацията без изкопаеми горива?

“Устойчивото ценообразуване” в производството на енергия значи по изкуствен и административно-идеологически път изкопаемите горива - нефт, газ, въглища - да се направят по-скъпи, отколкото биха били.

Такъв е случаят със “схемата за търговия с емисии в ЕС”, която на практика е произволно определен данък, наказващ електропроизводство от въглища, да речем. Размерът на “данъка” се контролира от бюрократите чрез увеличаване или свиването на “предлагането” на квотите, което наказва онези икономики, които в микса си разчитат повече именно на такива горива.


В резултат на това намалява количеството евтина и разпологаема енергия - респективно се вдига цената й, което удря доходите и стандарта на хората. И отлага прехода към по-добри производствени решения, обричайки конкурентоспособността на подобни икономики. А това важи с пълна сила за нашия случай.

Производствата просто мигрират в по-адекватна бизнес среда в Азия или САЩ и нито климатичните промени “спират”, нито ние сме по-щастливи от обедняването и загубата на работни места и енергийна сигурност.

Наличието на такава “схема” е пример за икономическа варварство - единственият начин да изберем дали да използваме една, или друга технология за производство на каквото и да било е ефикасността на разходите за това производство.

С една дума: икономическата логика и това да излиза сметката. Намесата в тези сигнали води до хаос, недостиг и икономическа дезинтеграция.

Новите технологии като ВЕИ, зелен/син водород, улавяне на въглероден диоскид и биомаса (никак не “нова” технология) са чудесна добавка на микса. НО: само икономически обоснованото им използване ще доведе до реален ръст в доходите ни и възможност за спестявания и инвестиции в развойна дейност и масово внедряване на нови решения.

Само тогава те ще заместят органично старите източници за производство на енергия за отопление/охлаждане, транспорт и индустрия - без които в момента цивилизацията ни по подразбиране е невъзможна.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...