Защо Българското “Школо” напуска границите

През 2016 година един малък екип стартира “Школо” и за 3 години успя да издигне до едно ново ниво ефективността на комуникацията с родители, оценяването, проследимостта на всичко случващо се в училище. В края на декември 2023 г.

“Школо” стана част от Джунипър Едюкейшън - британски доставчик на образователен софтуер. Един успешен български продукт, разпознаваем от директори, учители, ученици и родители в цялата страна продължава напред своето развитие, но в чужди ръце.


Кое налага необходимостта “Школо” да се продаде на чужда компания?

Беше ли оценен продуктът на “Школо” на българския пазар?

Какви ще са последиците за българското образование от преминаването на “Школо” на английския пазар?

Мисля, че всеки може да даде отговор на тези въпроси, а и да повдигне свои такива. Истината е, че ако електронния дневник, който създаде “Школо” напусне изцяло българския пазар най-добрата алтернатива, която да го замести ще са познатите до болка хартиени дневници.

За творението НЕИСПУО… по-добре нито дума.

Вижте още: